Vámoscsalád


Vámoscsalád


Vámoscsalád - oltárképVámoscsalád első okleveles említése Chalad néven 1221-ből való. A mai temető területén, a Bezerédj-kripta helyén állt középkori, Szent Márton tiszteletére szentelt temploma. Ezt később lebontották, mivel romossá vált. A jelenlegi templom építését 1791-ben kezdték meg a soproni építész, Johann Donner tervei szerint és 1798-ban Szily János, Szombathely első püspöke szentelte fel. A 20. század végén a templomban új liturgikus teret alakítottak ki, a régi oltárképet eltávolították. Helyére egy Szent Mártont hittérítőként megjelenítő 54 m2-es falkép került, amelyet 1986-ban Przudzik József festett. A plébánia viasz pecsétnyomóján és bélyegzőin is Szent Márton püspök alakja fedezhető fel. A köpenyét megosztó Mártont ábrázoló bélyegzőt 1916-től 1982-ig használták a plébániai iratokon. A templom 1902-ben öntött nagy harangjának domborműve is Márton püspököt jeleníti meg. A harangon a szent kereszttel a kezében látható. A település jelenlegi címerének egyik negyedében Márton püspök libával jelenik meg. A plébániaépület előtt áll egy fából faragott Szent Márton-szobor, amit Pintér László készített 2000-ben. A faluban született 1785-ben Guzmics Izidor, a híres bakonybéli bencés apát, aki Szent Márton hegyét Pannonhalmának nevezte el. 1913-ban a székesegyházi Szent Márton-ereklye Szombathelyre hozatalakor a településről háromszázötvenen vettek részt az ünnepségen. A község határában találhatóak a Bezerédj-hársak, melyet a kivégzett Bezerédj Imre kuruc vezér emlékére ültetett édesapja.

https://www.youtube.com/embed/EVkhfAKxEfM