Szávai Tamás: Tours-i Szent Márton Magyarország (társ)védőszentje

szent-marton-puspok2017. június 9-én, a Szombathelyen megrendezett Quirinus és Márton konferencián dr. Szávai Tamás Tours-i Szent Márton Magyarország (társ)védőszentje címmel tartott előadást. Az anyag letölthető és elolvasható itt. 


 

 

Tours-i Szent Márton Magyarország (társ)védőszentje

 

Dr. Szávai Tamás, Budapest

 

 

 

Quirinus és Márton püspököt szentként tiszteljük.

 

Olyan emberek voltak, akik a háromszemélyű egyetlen Isten tanítványaiként úgy élték életüket, hogy életük árán is ragaszkodtak Istenhez: komolyan vették Jézus minden embernek szóló meghívását; őt követték és soha meg nem tagadták - nem úgy, mint mi, mai emberek. Isten minden embert a szentségre hív: de csak az Ő segítségével, és a mi elkötelezett szándékunk szerint válhatunk szentté.

 

Quirinus halálának helyszíne és Márton születésének helye a római birodalom Pannónia tartományában lévő Savaria városához - a mai Szombathelyhez -, ez által hazánk területéhez is kötődik. Joggal mondhatjuk tehát, hogy ők a magyaroknak is szentjei.

 

Miért fontos ez?

 

A szentek a hívő keresztények példaképei. Olyan személyek, akik már bizonyított módon Isten örök országában, a mennyben vannak, és közbenjárhatnak értünk Urunknál. Bármikor kérhetjük az ő segítségüket ügyes-bajos ügyeinkben. Minden megkeresztelt embernek van legalább egy kirendelt védőszentje: az a személy, akinek nevére keresztelték. A bérmálkozáskor újabb védőszentet választhatunk. Akár kérjük, akár nem, ők akkor is végigkísérnek minket földi életünk során, és segítenek a hitre találni, abban megerősödni, megmaradni.

 

Hagyományunk alapján elődeink településeket, templomokat, intézményeket, országukat védőszentek oltalmába ajánlották. Ha már valakit, vagy valamit egy szent oltalmába ajánlottak, akkor ez az odaajánlás örök időkre szóló odaajándékozás, ami soha el nem törölhető.

 

Templomainknak, országunknak több védőszentje is lehet. Így vagyunk mi magyarok is Szent Márton püspök személyével.

 

Szent Márton püspököt országalapító első királyunk, Szent István választotta a Kárpát-medencében lévő hazánk első számú védelmezőjének. Szent István az első európai keresztény királyi dinasztiák - a Merovingok és Karolingok - bő négyszáz éves hagyományát vette át, akik királyságukat Szent Márton oltalma alá helyezték első királyuk, Clodvig 481. évi megkeresztelése óta.

 

Szent István maga vallja az 1001-ben kelt pannonhalmi Szent Márton-monostor alapító levelében, hogy Szent Márton püspök pártfogását már kora gyermekkorában megtapasztalta. A nagyfejedelmi cím megszerzéséért Koppány ellen vívott csatában, 997. évben István seregének zászlait Szűz Mária, Szent Márton és Szent György képe díszítette. Ők segítették a harci győzelem elérésében. Az 1091-ben tartott Szabolcsi Zsinaton törvénybe iktatták Szent Márton országvédelmezői tisztségét, amelyet az évszázadok során számos királyunk is megismételt.

 

Amíg a törökök el nem foglalták Székesfehérvárt, királyainkat ötszáz éven át ott koronázták. A szertartásnak része volt, hogy a városon kívüli Szent Márton-templom tornyából kellett a királynak a kardvágási szertartást elvégezni. E szertartás jelentősége az volt, hogy a király a világ négy égtája felől érkező támadás esetén országát Szent Márton püspök segítségével megvédelmezi.

 

A korai időkben a koronázási palástot Szent Márton koronás képe díszítette. Ezt láthatjuk IV. Béla királyunk Trogirban őrzött koronázási palástjának csuklyáján.

 

Az egyházi rendet szabályozó 1509. évi Egri Ordinarius szerint a november 11-én bemutatott szentmisén Szent Mártont mint az ország, a királyság patrónusát kell ünnepelni, és az utána következő nyolc napon (nyolcadán) a zsolozsmában is meg kell róla emlékezni.

 

Szent István király országát örök tulajdonul a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta, és védelmezőjéül Szent Márton püspököt kérte fel. Az idők során országunk újabb védőszentekkel gazdagodott. Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit és sok más szent gyarapította ezt a dicsőséges tárházat, akiknek egy részét az „Isten, hazánkért térdelünk elődbe” kezdetű szép énekünkben is felsoroljuk.

 

A mai nehéz időkben, amikor országunk és keresztény hitünk megmaradása a tét, újra sürgető szükséggé válik, hogy első védelmezőnk, Szent Márton püspök segítségét újra kérjük imáinkban. Őt, aki történelmünk során már oly sokszor segítségünkre volt. Ez a felhívás különösen Szombathely városára, Szent Márton szülőhelyére és egyházmegyéjére, de Szent István egykori teljes országának népeire is vonatkozik!

 

Jöjj Szent Márton, országunk gyámola! Vezess, védelmezz, erősíts meg minket, hogy a hitben megmaradjunk, életünkkel, és vállalt engesztelő áldozatunkkal mások példájává váljunk,

Isten Országába más népeket is beimádkozzunk! Ámen.