Kismartoni Egyházmegye, Szent Márton füzet - Közös elmélkedés Szent Márton életéről szentírási szakaszokkal II. 

Margret Schäfer-Krebs és Elisabeth Schmitter elmélkedése a Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye Szent Márton Zarándokkönyvéből, amely az egyházmegye Gotteslob énekeskönyvében is megjelent. A Szent Márton életére vonatkozó szakaszok Sulpicius Severus Márton-életrajzának felhasználásával készültek.

 

·                     Bevezetés

 

Ének Szent Mártonhoz

 

Előimádkozó (E): Urunk és Istenünk, te mindenkor megajándékozod a világot olyan emberekkel, akik tanúságot tesznek jelenlétedről és szeretetedről. Ma Szent Mártonra figyelünk. Őt adtad nekünk, Pannónia szülöttét, a Szombathelyi Egyházmegye és az ezeréves Pannonhalmi kolostor védőszentjét, hogy közösségeinkben elevenen tarthassuk példáját. Életében, mint nyitott könyvben, Krisztus evangéliumát olvassuk:

 

Felolvasó (F): Mt 5,3-12a

 

Ének

 

·                     Vágyaink nyomában

 

F: Szent Márton 316 körül Savariában született, a mai Magyarország területén fekvő római városban. Olaszországban nőtt fel. Szülei előkelő emberek voltak, s ahogy az akkoriban szokás volt, a római isteneknek áldoztak. Apja tiszti rangú zsoldoskatona volt.

Márton tíz éves kora körül kezdett érdeklődni a keresztény hit iránt. Szülei akarata ellenére jelentkezett a keresztségi oktatásra.

Amikor a fiatalokat császári rendelettel kötelezték a katonai szolgálatra, az akkorra tizenöt éves Mártonnak is esküt kellett tennie a császár mellett. Majd három évig katona volt, mielőtt megkeresztelték volna. Katonai szolgálata idején is bizonyította a keresztség iránti komoly vágyát, s életmódjával is hitelesen tanúsította meggyőződését: segített a betegeknek és a szomorkodóknak, támogatta a szegényeket, megosztotta velük ételét és ruháját, zsoldjából pedig csak annyit tartott meg magának, amennyire feltétlenül szüksége volt. Márton az evangélium szellemében élt, és nem aggódott a holnap miatt.

 

Rövid csend

 

E: Isten embereket hív meg szolgálatára. Ismeri szívüket és vágyaikat. Hívó szava sokféle hangban szólal meg, és sohasem hallgat el. Isten az életünk eseményein és találkozásain át szólít meg minket, titokzatosan vagy egyértelműen, bátorító vagy kihívó szóval, telve szeretettel és végtelen türelemmel.

 

E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Kora ifjúságában megismerte Krisztust, s attól fogva bátran követte szívének hangját. Megértette Jézus szavát: Jöjj, kövess engem.

 

E: A szülőknek, akik aggódó szeretettel szeretnek –

V: te légy az Út.

E: A gyermekeknek nyitottságukban –

V: te légy az út.

E: A fiataloknak, akik szomjazzák az életet –

V: te légy az út.

 

E: Amikor nehéz felismerni, mi a jó –

V: mutasd meg az utat.

E: Amikor döntéseink csak zavart okoznak –

V: mutasd meg az utat.

E: Amikor a jövő semmi jót sem készít –

V: mutasd meg az utat.

 

E: Amikor lelkesedünk, és nagyon várunk valamit –

V: kísérj minket az úton.

E: A bizonytalanság és kétely idején –

V: kísérj minket az úton.

E: Fáradtan és kedvetlenül is arra kérünk –

V: kísérj minket az úton.

 

E: A mindennapos kötelességek és feladatok között –

V: egyengesd utunkat.

E: Tanulmányaink végzésében és munkahelyünkön –

V: egyengesd utunkat.

E: Amikor sikert aratunk, és amikor vesztesek vagyunk –

V: egyengesd utunkat.

 

E: Istenünk, te vágyakozást keltesz a szívünkben, hogy sohase szűnjünk meg keresni téged. Mutasd meg minden fiatalnak az élet útját, és kísérd őket áldásoddal.

V: Amen.

 

Ének

 

 

·                     Rejtőzködő méltóság

 

F: Egy hideg téli napon Márton találkozott egy koldussal, aki Amiens kapujánál üldögélt. A koldusnak semmi meleg holmija sem volt, amivel didergő tagjait befedhette volna, és Márton is csak katonaköpönyegét viselte. A szegény koldus segítséget kért az arra járóktól, de egyik a másik után csak elment mellette. Márton abban a pillanatban megértette, hogy neki kell segítenie. De mit tegyen? Hiszen a köpenyén kívül semmi sem volt nála. Erre fogta a kardját, amelyet jó katonaként magánál hordott, kettévágta a köpenyt, a felét odaadta a koldusnak, a másikat meg saját magán húzta össze. A körülötte állók kinevették, mert furcsán nézett ki a fél köpenyben. De mások szégyenkeztek is, mert tehettek volna valamit, mégsem segítettek.

A következő éjszakán Mártonnak álma volt: Krisztust látta, amint azt a fél köpenyt viselte, amely a fagyoskodó koldusnak jutott.

Az Úr pedig azt mondta: „Márton adta rám ezt a köpenyt, pedig még meg sincs keresztelve.” Márton felismerte, hogy Isten kegyelme működött általa, s azután meg is keresztelkedett.

 

Rövid csend

 

E: Minden nap találkozunk valakivel. Gyakran alig vesszük észre az embereket. Máskor azonban többet látunk bennük. Egy pillantás a szívünkig hatol, valahogy megmarad bennünk egy szó, egy mozdulat részvétet kelt. A találkozások olykor megváltoztatják az életet. Krisztus keresztezi a mi utunkat is, rejtőzködőn, a mindennapok világában, azokban az emberekben, akikkel együtt élünk.

 

E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Éber figyelemmel, nyitott szívvel, a jóra kész akarattal áldottad meg őt. Beteljesült benne Jézus szava:

„Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek.”

 

E: Hogy az emberek szavában meghalljuk hívásodat –

V: adj nekünk éber figyelmet.

E: Hogy a szegények szemében felfedezzük tekintetedet –

V: adj nekünk éber figyelmet.

E: Hogy a teremtmény szenvedésében megsejtsük fájdalmadat –

V: adj nekünk éber figyelmet.

 

E: Mindazt, amit már ismerünk –

V: hadd fogadjuk nyitott szívvel.

E: Mindazt, ami új és idegen –

V: hadd fogadjuk nyitott szívvel.

E: Mindazokat, akik rászorulnak irgalmunkra –

V: hadd fogadjuk nyitott szívvel.

 

E: Hogy a gyengék mellé állhassunk –

V: segíts, hogy tegyük a jót.

E: Hogy osztozzunk szegénységben és gazdagságban –

V: segíts, hogy tegyük a jót.

E: Hogy az igazságosság szolgái lehessünk –

V: segíts, hogy tegyük a jót.

 

E: Ha elfogy bennünk a szeretet –

V: add nekünk Lelkedet.

E: Ha elvesztünk a szemünk elől –

V: add nekünk Lelkedet.

E: Ha a világ ínsége többé nem hatol a szívünkig –

V: add nekünk Lelkedet.

 

E: Istenünk, Te úgy akartad, hogy az emberekben találjunk meg téged, reményükben és örömükben, félelmeikben és aggodalmaikban. Segíts, hogy soha el ne felejtsük: minden ember a Te gyermeked, sőt testvéred és nővéred.

V: Amen.

 

Ének

 

 

·                     Keresztényként a mai világ körülményei között

 

F: Márton egy ideig még a császár katonája maradt a keresztség felvétele után is. Amikor a germán törzsek betörtek Galliába, Julianus császár összes csapatát Worms mellett vonta össze. Ahogy az akkoriban szokás volt, a csata előtt pénzt osztott szét a katonák között; a pénz átvételére mindenkit külön kiszólítottak. Amikor Mártonra került a sor, kihasználta az alkalmat, hogy a császárt megkérje a seregből való elbocsátására. A pénzt sem akarta már elfogadni.

Így szólt a császárhoz: „Máig neked szolgáltam; engedd meg, hogy mostantól Istennek szolgáljak. Adományodat meg kapják meg azok, akik harcolni akarnak; én Krisztus katonája vagyok, harcolnom nem szabad.”A császár haragra lobbant: „Félsz a holnapi csatától, azért tagadod meg a szolgálatot, nem a hited miatt!” Márton azonban nem hagyta, hogy megfélemlítsék, és határozottan így válaszolt: „Ha azt hiszed, hogy gyáva vagyok, akkor holnap fegyver nélkül állok a csatasor élére, és Jézus Krisztus nevében, a kereszt jelével, sisak és pajzs nélkül rontok az ellenség sorai közé.” Akkor hát legyen. Mártonnak megparancsolták, hogy fegyvertelenül nézzen szembe az ellenséggel. De mielőtt a csata megkezdődött volna, az ellenfél megadta magát.

Márton tehát, aki kész volt arra is, hogy fegyver nélkül harcoljon, harc nélkül győzelmet aratott.

 

Rövid csend

 

E: A legtöbb ember olyan körülmények között él, amelyeket nem saját maga választott. Sokan másféle életről álmodtak. Mások kényszerből olyasmit tesznek, amit a lelkiismeretük elutasít. Senki sem mentesül attól, hogy konfliktusok és feszültségek nehezítsék az életét. Az élet ellentmondásosságában is arra kell törekednünk, hogy Isten vezetését keressük, és a lelkiismeret szavában az ő hívására hallgassunk.

 

E: Urunk, Istenünk, szent Mártonra tekintünk. Katonaként evilág körülményei között élt, de keresztényként ellenállt a világ törvényeinek. Meghallotta Jézus szavát: Senki sem szolgálhat két úrnak.

 

E: A politika és a társadalom vezetőinek –

V: adj bátorságot és tisztánlátást.

E: A gazdaság felelőseinek –

V: adj bátorságot és tisztánlátást.

E: Mindazoknak, akik döntéseket hoznak mások életéről –

V: adj bátorságot és tisztánlátást.

 

E: Azoknak, akik életkörülményeik miatt szenvednek –

V: add, hogy felfedezzék, ami lehetséges.

E: Azoknak, akik igyekeznek őszinték lenni –

V: add, hogy felfedezzék, ami lehetséges.

E: Azoknak, akiket hivatásuk konfliktusokba visz –

V: add, hogy felfedezzék, ami lehetséges.

 

E: A beosztottaknak és az elöljáróknak –

V: add a szeretet távlatát.

E: Az egyszerű embereknek és a hatalmasoknak –

V: add a szeretet távlatát.

E: Mindazoknak, akik alakítják a világot –

V: add a szeretet távlatát.

 

E: Istenünk, te nem terhelsz túl senkit, nem mérsz ránk nagyobb terhet, mint el tudunk viselni. Add, hogy jó szívvel elfogadjuk, amin nem tudunk változtatni, és adj bátorságot, hogy megváltoztassuk, amit lehet. És adj bölcsességet, hogy felismerjük a kettő különbségét.

V: Amen.

 

Ének

 

 

·                     Gyökeret verni Istenben – szeretni az embereket

 

O: Márton Tours püspökeként is kitartott addigi életformájában: alázatos szívvel és egyszerű külsővel élt. A szerzetesként kialakított magatartást most sem akarta feladni. Ezért egy ideig abban a cellában lakott, amelyet a püspöki templom mellé építettek. Amikor azonban már képtelen volt elviselni az állandó felfordulást a látogatók miatt, kolostort alapított a városon kívül, s ott élt mintegy nyolcvan szerzetes testvérrel együtt. Márton minden alkalmat megragadott, hogy imádkozzon vagy a Szentírást olvassa. Még ha éppen valami mással volt i elfoglalta, az imádságot soha abba nem hagyta. Mint az a kovács, aki jobb kezével akkor is az üllőre sújt, amikor bal kezével mást tesz, hogy így ki ne essen a ritmusból, Márton úgy élt az imádság szívéből fakadó ritmusa szerint.

Milyen különleges, milyen nagyszerű adományokkal megáldott férfi volt is Márton: híján minden ravaszkodásnak és ítélkezésnek, a másokkal szembeni haragoskodás és bosszúállás szellemétől mentesen! Olyan türelmes volt, hogy még a legegyszerűbb lelkipásztorok is büntetlenül sértegethették őt, a püspököt: ilyesmiért soha senkit nem helyezett át, soha ki nem zárt a szeretetéből.

 

Rövid csend

 

E: Aki csak a munkának él, azt nyomasztja a felelősség és a gond. Hogy egészen élő emberek lehessünk, távolságot kell tartanunk, kiegyensúlyozottnak kell lennünk, elmélyülésre és imádságra is szükségünk van. Imádkozni munka közben, akár szavak nélkül is lehet. Az imádkozó ember hálás, eltölti az Isten nagysága feletti öröm, Isten elé tárja a világ gondját, erőt és világosságot kér. Aki így imádkozik, szembe tud nézni élete feladataival, s közben azt is tudja, hogy a siker Isten kezében van.

 

E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Imádságban állandó belső kapcsolatban volt veled. Beteljesült benne az Írás szava: Semmi sem szakíthat el minket Isten szeretetétől.

 

E: Mindennapi feladataink között –

V: őrizz meg szeretetedben.

E: Feszültségek és konfliktusok idején –

V: őrizz meg szeretetedben.

E: Zavaros korunkban –

V: őrizz meg szeretetedben.

 

E: Amikor félünk a holnaptól –

V: vezess minket szereteteddel.

E: A kis lépések útján –

V: vezess minket szereteteddel.

E: Sikertelenségeinkben és kudarcainkban –

V: vezess minket szereteteddel.

 

E: Ha félreértenek és leszidnak –

V: őrizz meg szeretetedben.

E: Ha jogtalanságot szenvedünk –

V: őrizz meg szeretetedben.

E: Ha a szavak már nem segítenek –

V: őrizz meg szeretetedben.

 

E: Emberi határainkon túl is –

V: áldj meg minket szereteteddel.

E: Abban, amit vállalunk, és amit elutasítunk –

V: áldj meg minket szereteteddel.

E: Életünkben és halálunkban –

V: áldj meg minket szereteteddel.

 

E: Istenünk, állj mellettünk találkozásainkban, munkában és pihenésben. Hadd legyen erőnk jelenléted és szereteted, s mint Márton, hadd legyünk általad a béke munkásai.

V: Amen.

 

Ének

 

 

·                     Úton az evangélium szolgálatában

 

O: Mártonnak egyszer Condes városát kellett meglátogatnia. Az ottani lelkipásztorok összevesztek egymással, Márton pedig szerette volna kibékíteni őket. Bár tudta, hogy már nem él sokáig, vállalta a hosszú utazást. Földi működése megkoronázását látta abban, hogy visszaadja egy plébániai közösség békéjét. Egész addig ott maradt a közösségben, amíg a papság tagjai ki nem békültek egymással.

Márton egész élettörténete tanúságot tesz a szeretet új parancsáról, amelyet Jézus hagyott örökül valamennyi tanítványának, nőknek és férfiaknak. Átalakuló korában Márton az újfajta irgalmasság kultúráját képviseli. Ma is csak ebből fakadhat valódi megújulás az emberek és a világ számára.

 

Rövid csend

 

E: Ahol emberek élnek és dolgoznak együtt, ott konfliktusokra is számítani kell. Még ha mindenki a legjobbat akarja is, előfordulhatnak vitás esetek. A szembenálló felek még ellenségek. Hogy az evangéliumból élünk-e, az nem annyira a viták nélkül zajló életben mutatkozik meg, mint inkább abban, hogyan bánunk egymással a viták idején. Figyelmesek és jóakaratúak vagyunk-e ilyenkor is, készen arra, hogy megszólítsuk egymást, irgalommal önmagunk és a másik ember iránt.

 

E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Püspöki működését az evangélium ihlette és irányította. Mártonban valóra válik az Írás szava: Kerüld a rosszat és tedd a jót; keresd a békét és azt kövessed.

 

E: A nemzedékek közös életében –

V: mutasd meg nekünk a béke útját.

E: A népek és csoportok konfliktusaiban –

V: mutasd meg nekünk a béke útját.

E: A politika és társadalom vitás kérdéseiben –

V: mutasd meg nekünk a béke útját.

 

E: A vallások egymás mellett élésében –

V: vezess a béke útján.

E: Amikor más kultúrákkal találkozunk –

V: vezess a béke útján.

E: Amikor a természetről és a teremtésről gondoskodunk –

V: vezess a béke útján.

 

E: Mindennapi életünkben –

V: tölts el irgalommal és békével.

E: Amikor bűnnel és hibával találkozunk –

V: tölts el irgalommal és békével.

E: Amikor jövőnket építjük –

V: tölts el irgalommal és békével.

 

E: Istenünk, töltsd el szívünket minden találkozásunkban figyelemmel és bölcsességgel. Segíts, hogy teret engedjünk irgalmadnak, s így a béke útjait egyengessük.

V: Amen.

 

Ének

 

 

·                     Beteljesült élet

 

O: Amikor Márton befejezte békeszerző küldetését a Condes-i papság körében, vissza akart térni kolostorába. Ereje azonban cserbenhagyta. Összehívta a testvéreket, és azt mondta, nemsokára meg fog halni. A testvéreket azonban mély gyász fogta el, és így szóltak: „Márton, atyánk, miért akarsz elhagyni minket? Kire hallgassunk, ha többé nem állsz mellettünk?”

Mártont megérintette a fájdalmuk, és így imádkozott: „Uram, ha népednek még szüksége van rám, nem vonakodom a munkától, legyen meg a te akaratod!” Ebben is Szent Márton nagysága mutatkozott meg: nem félt a haláltól, és nem vonakodott az élettől sem.

Napok óta magas láza volt, éjszakáit mégis imádságban virrasztva töltötte. Tekintetét és kezét az égre emelve tiszta öntudattal így szólt: „Ábrahám kebelére ölel majd.” Ezekkel a szavakkal halt meg 397. november 8-án.

 

Rövid csend

 

E: Földi életünket ennek a világnak a feltételei határozzák meg. Életünk véges. Erőnk és lehetőségeink is korlátozottak. Senki sem valósíthat meg mindent, ami értékes és szép volna. A hívő ember számára azonban a halál nem pusztán az élet vége, hanem annak beteljesedése is. Maga Isten egészíti majd ki azzal, ami még hiányzik. Ezért odaadással fáradozhatunk azért, amire képesek vagyunk, a többit pedig bizalommal Istenre hagyhatjuk.

 

E: Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Életét és halálát eltöltötte a benned való hit, az utánad való vágyakozás. Beteljesült benne az apostol szava: Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, az Istennek halunk meg.

 

E: Amikor elengedünk valakit és búcsút veszünk tőle –

V: adj nekünk fényt és világosságot.

E: Amikor kiengesztelődést és békét keresünk –

V: adj nekünk fényt és világosságot.

E: Amikor saját életünkre visszapillantunk –

V: adj nekünk fényt és világosságot.

 

E: Az időseket, akik betegségtől szenvednek és segítségre szorulnak –

V: segítsd hatalmaddal.

E: Azokat, akik hivatásszerűen vagy családi szeretetből másokat ápolnak –

V: segítsd hatalmaddal.

E: Azokat, akik aggódnak az idős kor miatt –

V: segítsd hatalmaddal.

 

E: Mindazoknak, akik ebben az órában értek a halál kapujába –

V: add jelét közelségednek.

E: Mindazoknak, akiket az élet kimerített –

V: add jelét közelségednek.

E: A háborúk, erőszakos cselekmények és terrortámadások áldozatainak –

V: add jelét közelségednek.

 

E: Amikor érezzük, hogy életünk végéhez közelít –

V: nyújtsd ki felénk karod.

E: Végső magányunkban –

V: nyújtsd ki felénk karod.

E: Halálunk óráján –

V: nyújtsd ki felénk karod.

 

E: Istenünk, tőled kaptuk az idő ajándékát. Engedd, hogy meglássuk az utat, amely hozzád vezet. Adj feladatot, amely teljessé teheti életünket, és segíts olyan emberekre találnunk, akikkel megoszthatjuk szeretetünket. Te légy mindenben a kezdet és a vég, alfa és ómega, amíg majd színről színre látunk Téged.

V: Amen.

 

Ének

 

Befejezés

 

E: Urunk, Istenünk, Szent Márton élete értékes örökségként áll előttünk. Megsejtjük benne azt a szeretetet, amelyet minden embernek felkínálsz. Példája fényt áraszt mind a mai napig, s így minket bátorít Jézus Krisztus követésére. Közbenjárása erősítsen minket utunkon, hogy reá tekintve szolgáljunk téged és embertársainkat.

Így áldjon és vezessen minket a hűséges Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

V: Amen.