Aki közel járt az igazsághoz - Bemutatták Szombathelyen Sághy Marianne Szent Mártonról szóló könyvét

Kiállítás és könyvbemutató2018. november 12-én Szombathelyen is bemutatták a nemrég elhunyt Sághy Marianne Szent Márton Krisztus katonája című könyvét.

Kiállítás és könyvbemutatóNéhány nappal a Szent Márton ünnepségek után egy régóta várt, ám szomorú aktualitással bíró könyvbemutatóra került sor Szombathelyen.A kiváló történész, kutató Sághy Marianne Szombathely híres szülöttéről, Szent Mártonról írt könyvét mutatták be a Szent Márton-templomban Szombathelyen. A Szülőföld Kiadó gondozásában megjelent mű bemutatóján, amely a Szent Márton Krisztus katonája címet viseli, a szerző sajnos már nem lehetett jelen, néhány héttel ezelőtt elhunyt.

Ritkán adódik, hogy egy könyvet az elejétől a végéig eltudjak olvasni, de Sághy Marianne könyve ilyen volt, mondta köszöntőjében Székely János megyéspüspök. Hozzátette: nem csak azért olvasta el a könyvet mert Szent Mártonról szólt, hanem mert mint Szombathely püspöke fontosnak érezte, hogy minél többet tudjon Szent Mártonról.

A könyv nem más mint Sulpicius Severus életrajzának kommentárja, a fellelhető legtágabb források tükrében: a korai remeteség és korai történeti adatok hátterével.

Kiállítás és könyvbemutatóMi derül ki a könyvből? – tette fel a kérdést Székely János. Például Severus életrajzának születési, keletkezési módja, körülményei. Sulpicius egyik legjobb barátja Nolai Szent Paulinus volt, akit Aquitánia egyik leggazdagabb embereként ismertek. De ahogy az evangélium örömhírével találkozott megkeresztelkedett, később pappá szentelték, és eladta vagyonát. Ez a tette a Római Birodalomban nagy megdöbbenést keltett. Severus – felesége halála után – ugyanezt az utat járja be: szétosztja vagyonát, remeteként kezd el élni. Elmegy Toursba is ahol megismerkedik Mártonnal. A püspök nagy hatással volt rá: az életszentsége, a hatalmas szeretete, az imádsága. Többször is találkoztak, így született meg szívében a gondolat, hogy könyvet ír Mártonról. Ez 397 nyarán, még Márton életében megjelent.

És mi rajzolódik ki az életrajzból? Világosan látszik, hogy Márton tüzes lelkű ember volt, tele aktivitással, ötletekkel. Újfajta életszentséget valósított meg, mondta Székely János. 

Kiállítás és könyvbemutatóA könyvet Horváth József pápai prelátus, a kötet lektora mutatta be a megjelenteknek. Sághy Marianne-val 2016-ban kezdődött a kapcsolata, amikor a Szent Márton Akadémia előadásai zajlottak Szombathelyen. A sorozat egyik meghívott előadója volt Sághy Marianne is: nem csak Márton utóéletéről beszélt, hanem magáról Mártonról. Az volt az érzésem, hogy ő a lényeget keresi, az igazság felé halad, mondta Horváth József hozzátéve:  azt kereste,  kicsoda Márton. Folyamatosan e-mailben elküldte a könyv cikkeit, amelyek előadások voltak, vagy  kutatási eredmények: fontos volt számára, hogy Márton lelkét mondja ki. A címlapon 11. századi fuldai misekönyvből Márton látomása látható. Ezen három kép látható: köpenymegosztás, az alvó Márton és az ő víziója, amikor Jézus elmondja az angyaloknak, hogy Márton osztotta meg vele a köpenyét.

Horváth József megemlítette: Severus nem írt évszámokat, csak Márton életének egyes éveit jegyezte meg, de ezek is szimbolikus jelentésűek. Az evangéliumi Krisztus képet fordította le Severus az akkori ember számára és úgy mutatta be Mártont mint akiben sajátosan megjelenik Krisztus. A 6. században Tours-i Szent Márton püspök rendelt az eseményekhez dátumokat. De ezek téves adatok, hiszen a püspök nem volt minden ismeret birtokában. A hiteles élet a krisztusi élet, jegyzi meg egy helyen ezzel kapcsolatban a szerző, kiemelve: ez az oka annak, hogy az életrajzban egyetlen dátum sem szerel. Mert Severus nem külső dátumokhoz akarja kötni az eseményeket, hanem időtlenné teszi őket, a belső időt akarja érzékeltetni, azaz: ahogy a lélek egyre közelebb kerül Istenhez.

Márton a misztikus szentek közé tartozik, mondta Horváth József: nem a külső volt fontos számára, hanem, hogy tetteiben mennyire tükröződnek vissza Krisztus egyes cselekedete. Severus úgy mutatja be Mártont mint aki Krisztus tükörképe, mása. Ezért is terjedt el nagyon gyorsan Európában az ő tisztelete.

Márton életét csak az érti meg aki hívő, akinek van egy személyes Isten-kapcsolata. Akinek ez nincs meg, az sem Márton életét nem érti meg igazán, sem Sághy Marianne könyvét, zárta szavait Horváth József.

Kiállítás és könyvbemutatóA programon a szombathelyi Brenner-iskola diákjai Szent Márton életéből adtak elő jeleneteket.

A könyvbemutatót megelőzően Szent Mártont ábrázoló bélyegekből és képeslapokból nyílt kiállítás a Szent Márton Látogatóközpontban. Steindl Rezső bélyegeiből és Kőszegfalviné Pajor Klára képeslapjaiból látható válogatás.