Tábla jelöli a középkori templom helyét Vámoscsaládon

Szent Márton-templom VámoscsaládonSzent Márton püspök születésének 1700. évfordulóján meghirdetett emlékévben a kárpát-medencei felhívásra Vámoscsaládon is megjelölésre került a mára már nem látható középkori Szent Márton titulusú templom helye.

Szent Márton-templom VámoscsaládonAz egykor a temetőben, a Bezerédj-kripta helyén állt Szent Márton-templomot Kazó István főesperes 1698. évi egyházlátogatásakor készült jegyzőkönyv így mutatja be:

„A templom a helységtől nyugatra a nyílt mezőn fekszik. Régi katolikusok Szent Márton tours-i püspök tiszteletére építették. Szentélye keletre néz, körülötte terül el a temető. Megfelelően nagy fallal vették körül, amely különösen a kapujánál javításra szorul. Elég magas tornya kőből épült. 
A templom zsindellyel van fedve, amelyen néhol befolyik az eső. Mennyezete színesre festett lécekkel van fedve, amely már javításra szorul. Kórusa és szószéke kőből, töredezett padjai fából készültek. Padlózata a temetkezések miatt repedezett és egyenetlen. Szentélye boltíves, van benne egy régi oltár, amelynek festése hiányosan van javítva. Közepén áll a tabernákulum. 

Keresztelőkútja és sekrestyéje nincsen, a harangja a faluban álló haranglábban függ.
A templom felszerelése csak a legszükségesebbekből áll. Minden ruhából 1-1 darab van. Kehelytörlő 4 db, oltárterítő, népiesen „Sido abrosz” csak egy. 
A szent edények aranyozottak. Van 2 fa gyertyatartó, (másként kandeláber), csengettyű és keresztek, amelyeket temetéskor is használnak. Van egy kis kehely az áldozók részére és ostyasütő vasuk is van. 
A lelkek száma 257, ebből katolikus 242.
A plébániának két leányegyháza van Hegyfalu és Nick helység. Plébánosa Györffy János, magyar-székely ember 63 éves példás pap. A Nagyszombati Szent István Szemináriumban végezte tanulmányait. A bölcselet doktora, és elvégezte a morális teológiát is. 23 éve szolgál, azóta plébános.”
A templomot 1756-ban bontották le.