Libri Sancti Martini - A Szent Márton jubileumi év új akadémiai kiadványainak bemutatója a szombathelyi Megyeházán

img-2507Idén novemberben több kiadvány jelent meg szinte egy időben Szombathely városa és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja (MTA BTK) közötti együttműködés keretében. November 14-én 19 órakor négy kiadványt mutattak be a szerzők és szerkesztők jelenlétében a szombathelyi Megyeházán a Savaria Turizmus Nonprofit Kft., az MTA BTK Történettudományi Intézet, a Vas Megyéért Egyesület, a Genius Savariensis Szabadegyetem és a KÉSZ szombathelyi csoportja közös rendezvényén. 

img-2494Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben c. tanulmánykötet Zágorhidi Czigány Balázs, a Vasvári Múzeum igazgatója és Tóth Ferenc, az MTA BTK TTI tudományos tanácsadója gondozásában jelent meg, amely a 2015. április 15-től 17-ig Szombathelyen lebonyolított azonos című nemzetközi konferencia előadásait tartalmazza. Szent Márton kora egyik legnagyobb utazója volt és első nem mártír szentként megadatott neki a hosszú élet mellett, hogy kontinensünk jelentős részét beutazhatta. Pannóniából Itáliába, onnan Galliába vezetett útja és több egyéb útja során még számos európai területre eljutott. Nagy szerencsénkre életrajzírója, Sulpicius Severus híven dokumentálta utazásait és e szöveg, valamint a helyi hagyomány által életének fontosabb állomásai márványba vésve, falra festve vagy bronzba öntve fennmaradtak a mai napig. Szombathely, Pávia, Poitiers, Amiens, Tours, Trier, Candes vagy Párizs mellett az hosszú út kisebb állomásai is jól ismertek: ezrével találhatóak Szent Mártonra utaló helynevek, plébániák, kutak, források vagy kövek, amelyek ha nem is a híres saváriai szent lábnyomát, de tiszteletének széles körű elterjedését mutatják. Szent Márton utazásainak sora nem ért véget halálával, hiszen holtteste is egy nevezetes utazás során érkezett el Tours-ba, majd az ereklyéi is nagy utat tettek meg: hol a viking támadók elől menekítették őket, hol a szent tisztelete jeléül szállították őket távoli tájakra, 1913-ban éppen Szombathelyre. Szent Márton népszerűségét a kora középkorban jól jelezte a Tours-ba irányuló zarándokok tömege, melyek nagysága a római és jeruzsálemi zarándoklatokhoz volt csak fogható. A konferencia erre a mártoni európai népeket összekötő – valódi és képletes – utakra, az utazók visszaemlékezéseire, a kultuszhelyekre és azok változásaira igyekezett felhívni a figyelmet a legújabb kutatások eredményeinek felhasználásával. A most megjelent kötet a téma kiváló hazai és külhoni kutatóinak írásait tartalmazza, amelyeket számos szakszerű térkép és színes illusztráció tesz az olvasó számára még élvezetesebbé. A kötet hamarosan kapható lesz a szombathelyi könyvesboltokban is. 

 

A jeles évforduló alkalmából a Magyar Tudomány folyóirat novemberi száma is külön szekcióban közölte a Történettudományi Intézet két munkatársa – Pálffy Géza és Tóth Ferenc – e témához kapcsolódó tanulmányát. A tanulmányok rövidesen díjmentesen is megtekinthetőek lesznek a következő honlapon : http://www.matud.iif.hu

 

Szintén itt került bemutatásra az október 8-án megnyílt Martin de Tours.  Le rayonnement de la cité (Tours-i Márton. A város kisugárzása) című kiállítás színes katalógusa. A nagyszabású jubileumi kiállítás a tours-i Szépművészeti Múzeumban kapott helyet. A kiállításra ugyancsak számos ország jó pár gyűjteményéből – köztük Szombathelyről és Budapestről – érkeztek műtárgyak. A kiállítást bemutató videó itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=zJCeSywPno0. A kiállítás szervezésében és a katalógus elkészítésében szintén közreműködött az MTA BTK részéről Tóth Ferenc és Újváriné Tüskés Anna. A kiállítás már az első hetekben hatalmas sikert aratott Franciaországban, erről meggyőzően tanúskodik a látogatók kiemelkedően nagy száma és a francia sajtó pozitív visszhangja. A katalógus a neves milánói Silvana kiadó gondozásában jelent meg és a kiállított műtárgyakon kívül számos híres és kevésbé ismert Szent Márton ábrázolást is található benne. A könyv megtekinthető a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár olvasótermében is.

 

Az évforduló a szélesebb közönség számára elérhető írott és elektronikus sajtóban is visszhangra talált. A La Nouvelle Revue d’Histoire folyóirat 2016 novemberi tematikus magyar történelmi számában szintén megjelent a téma. A számban közölt írások jelentős része tudatosan épít a magyar és francia történelem szimbolikus kapcsolódási pontjaira, mint például Tóth Ferenc cikke, amelyet az 1700 esztendeje született Szent Márton tours-i püspök élete és európai kultusza témájának szentelt. A La Nouvelle Revue d’Histoirenovemberi jubileumi száma figyelmet szentelt a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában folyó kutatásoknak is, s ennek köszönhetően interjút közölt Fodor Pállal a török hódoltság korabeli magyar történelem kérdéseiről, Pálffy Gézával az általa vezetett Lendület Szent Korona kutatócsoport eredményeiről is. Az aktuálpolitikai eseményekre is igen élénken reflektáló szám egyik vezérfonala a magyarság rebellis hagyományainak, a megmaradása érdekében folytatott török- és Habsburg-ellenes küzdelmeinek, valamint a 20. századi kommunizmus elleni harcának kiemelése. A népszerű folyóirat remélhetőleg hozzájárul történelmünk – s rajta keresztül jelenkorunk – árnyaltabb megismertetéséhez és  számos hozzá kapcsolódó tévhit eloszlatásához. A francia katolikus televízió (KTO) egy közelmúltban készült dokumentumfilmet is közvetített, amelynek forgatása során az MTA BTK munkatársai mellett közreműködtek helyi kutatók is. A film itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=8eoCTc_RaBA

 

Ez utóbbi tudományos ismeretterjesztő munkák nagy szerepet játszhatnak közös európai történelmi gyökereink felidézésével a Magyarország iránt érdeklődés felkeltésében, amely a tudományos kapcsolatok erősödése mellett a vallási turizmusban is érzékelhető fejlődést hozhatnak.