Szent Márton búcsú Szombathelyen-videóval

2016-11-13-sztmab-00032Szent Márton példát mutat a mértékletességre, a munka megbecsülésére és becsületes elvégzésére, és az Isten bevetett hitre – mondta Szombathelyen a Szent Márton templomban bemutatott búcsúi szentbeszédében Seregély István nyugalmazott egri érsek november 13-án. A szentmise után bemutatták azt az időrendi táblát amely a templom kriptájában nyugvó Erdődy-család  tiszteletére készült és átadták a Batthyány Erzsébetről elnevezett emlékszobát. 

2016-11-13-sztmab-00027Szent Márton ünnepének vasárnapján Szombathelyen a Szent Márton-templomban folytatódott az emlékezés a város híres szülöttére. Seregély István nyugalmazott egri érsek mutatta be a szentmisét, Császár István egyházmegye kormányzó és Schauermann János plébános koncelebrálásával. 

Szent Márton ma is példa az emberek számára. Példa a mértékletességben. A ma emberének is meg kell tanulnia, hogy lemondjon a felesleges vásárlásokról, felhalmozásról, azoknak az embertársainak  a javára kiknek kevesebb jutott. De példa Márton a munka megbecsülésére és becsületes elvégzésére is. Élete végén is azt mondta: Nem vonakodom a munkától. Mindannyiunknak erőnk és tudásunk legjavát adva kell elvégeznünk feladatunkat, ott és azon a helyen ahová Isten állított minket. De Márton példa az Istenbe vetet hitre. Tudta: Isten nélkül hiába fárad az ember. Áldására mindig szükségünk van.

A szentmise után elhelyezték a Szent Márton kápolnában a templom számára adományozott, Szombathely polgármesteri címerével díszített zászlót, majd Császár István egyházmegyei kormányzó imádkozott itt, kérve a szent közbenjárását.

2016-11-13-sztmab-00046A szentmisét követően a Látogató központ konferenciatermében került sor ismertető előadásokra. Az elsőt Hesztera Aladár restaurátor tartotta, aki beszámolt arról a három éves munkáról, amely során a kriptában nyugvó Erdődy-család tagjait sikerült azonosítani, koporsójukat megfelelő állapotba hozni és azokat méltó körülmények közé helyezni, kitért az előkerült tárgyak megkezdett restaurátori munkájára is. Bemutatta azt az általa készített időrendi táblát, amely megmutatja a kriptában nyugvó családtagok temetkezési idejét és koporsószámát, mindezt a magyar történelem és Szombathely városának jeles eseményeivel párhuzamba állítva. 

Kiss Gábor régész pedig a Látogatóközpontban kialakított Batthyány Erzsébet Emlékszoba első üteméről beszélt. Előadásában kitért arra milyen lehetett a templom a 17. századi átépítés előtt, milyen körülmények fogadták a Szombathelyre érkező domonkosokat, és mi történt az átépítés során. Az emlékszobában megidézik Erdődy Györgyné Batthyány Erzsébet alakját, akinek adományával,támogatásával építették fel a ma is látható templomot a domonkosok: látható pl. az özvegyi portréjának másolata. De az Erdődy-család fontosabb személyeinek portréje is látható itt.

2016-11-13-sztmab-00049A szoba másik oldalán a falat a templom középkori, 14. századi stílusában festették ki. Az eddig előkerült leletek, hasonló korszakban épült és freskókkal díszített templomok, valamint Aquila János adták ehhez alapot Kiss Gábornak és munkatársának Lökkös Józsefnek. Jézus gyermekségének története is látható volt egykor a templomban, amely felett az apostolokat ábrázolták. Ezt láthatjuk viszont a falon.

 

 

 

 

Felfestésre került egy kora barokk oltár is, amelyet az 1638-ban Szombathelyre települt domonkosok építettek. Az emlékszoba kialakítása tovább folytatódik a jövőben: többek között itt kerülnek majd bemutatásra Batthyány Erzsébet koporsójából előkerült személyes tárgyak. 

A program sikeres megvalósításához a Domonkos Kör erőfeszítésére is szükség volt, akik sikeresen szerepeltek Szombathely Megyei Jogú Város pályázatán, amelyen forrást szereztek  . 

https://www.youtube.com/embed/DeQq0WwvUZA