Szombathelyi Egyházmegye

Szily János, az első megyéspüspökA Szombathelyi Egyházmegyét 1777-ben alapította Mária Terézia a Győri, a Zágrábi és a Veszprémi Egyházmegyékből kiszakított területekből. Vas megye vadregényes erdőségei, az Alpok nyúlványát jelentő Kőszegi-hegyek, a jó termőtalajú Kemeneshát és az egykor végvidéknek számító Őrség alkotnak egységet a Zalai dombokkal ölelt területekkel. Nagy folyóink a Rába, a Mura, a Répce.

A Szombathelyi Egyházmegye első püspökének Szily Jánost nevezte ki az uralkodó. A nagytudású, széles látókörű és műveltségű, nagy energiákkal rendelkező püspök jó választásnak bizonyult.

Máig hatnak azok a tettei, intézkedései amelyekkel az alapítást követő években szervezte az új püspökséget. Ezek közül mindenképpen kiemelkedik Szombathelyen a püspöki irányítási központ kialakítása, amely együtt járt nagyszabású építkezésekkel is. 2006 óta dr. Veres András vezeti a Szombathelyi Egyházmegyét, aki a 15. a püspökök sorában.

Az egyházmegye központja Szombathely. De emellett olyan jelentős városok tartoznak ide mint Zalaegerszeg, Kőszeg, Körmend, Sárvár, Vasvár, Celldömölk, Lenti, Letenye, Zalalövő. Napjainkban 10 esperesi kerületbe szerveződik a 67 plébánia, a hozzájuk tartozó településekkel.

Szent Márton, egyházmegyénk védőszentjeA Szombathelyi Egyházmegye számtalan látnivalót és érdekességet kínál az ideérkező zarándokoknak. Kezdjük rögtön azzal, hogy két nagy zarándokút vezet keresztül az egyházmegye területén. Az egyik a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal, amely összeköti a kontinensen Szent Mártonhoz köthető településeit, templomait. Kiindulópontja természetesen Szombathely, ahol Márton született. A végpont pedig Tours, ahol püspökként szolgált és ahol sírja is található. A másik zarándokútvonal a Mária Út, amely a Közép-Európa Mária kegyhelyeit, zarándokhelyeit köti össze Marizelltől Csíksomlyóig és Czehstonowatól Medjugorjeig.

Szombathely, mint az egyházmegye központja, kiemelkedik mind építészeti, mind művészettörténeti szempontból. Itt található a szent szülőhelye, a Szent Márton templom. Itt működik a Szent Márton Látogatóközpont, amely tárlataival, foglalkoztatóival áttekintést nyújt a zarándokoknak Márton életéről, kultuszáról, a korai keresztény időszakról. A Székesegyház, a Püspöki Palota, a Papi Szeminárium különleges egységet alkot: nem csak egyházi központként, hanem a barokk építészet páratlan szépségű alkotásaiként is kiérdemlik a zarándokok figyelmét. A Püspöki Palota földszintjén működik az ország első kőtára, a Sala Terrana. Érdekessége, hogy a falakról nem csak az antik Róma látképe köszön vissza, hanem azok a kövek is amelyeket a 18. század végi nagy építkezések során találtak és amelyek itt ki is vannak állítva. További érdekességeket rejt az – ugyancsak a Püspöki Palotában található - Egyházmegyei Múzeum és Kincstár. A Papi Szeminárium nem csak Szent Márton ábrázolásai miatt lehet érdekes. Itt működik az Egyházmegyei Könyvtár is, amely számtalan könyvritkasága mellett érdekes dokumentumokat is őriz az elmúlt évszázadokból. Pl. az 1799-1800-as velencei pápaválasztás egyik szavazásának összesítését, amelyet meg kellett volna semmisíteni.

Jáki templomSzombathelytől délre található hazánk legszebb román kori temploma: a jáki apátsági templom. A 13. században épült. Az épület monumentalitása és román kori stílusjegyei közül is kiemelkedik a főkapu, amelyen az Ítélő Krisztus alakja mellett apostolai láthatók. A déli oldalon az Isten Báránya kapu ejti ámulatba a zarándokot.

Hasonlóan szép román kori templomunk a veleméri. Az őrségi kistelepülés eldugott kis imahelye nem csak elhelyezkedésével nyújt izgalmat. Építésekor figyelembe vették a Nap járását, így az év adott időszakában úgy süt be az ablakokon, hogy a falakra festett ábrázolásokat világítja meg.

Az egyházmegyében több búcsújáróhely is található. Vasvár és Celldömölk mindig szívesen fogadja a Mária tisztelőket. De fedezzék fel az olyan kis helyeket, mint a zala megyei Pusztacsatár, vagy a vas megyei Gencsapáti.

Nagyon jó túrázási lehetőséget és egyben lelki feltöltődést jelenthetnek a kálváriák felkeresése. Ezek közül kiemelkedik a Kőszeg városa fölé magasodó. Innen gyönyörű kilátás nyílik a városra és a megyére is. Jó a kis templom árnyékában megpihenni miután végigjártuk a kálvária felé vezető keresztutat.

Egyházmegyénk vértanúja: Brenner JánosAz egyházmegye számos településen és plébánián biztosít szállás lehetőséget a zarándokoknak illetve lelkigyakorlatok megtartására alkalmas épületeket, intézményeket működtet. A központi hely a Martineum Felnőttképző Akadémia Szombathelyen, ahol a szállás mellett az étkezést is biztosítani tudják az ideérkezőknek. 50 főt tudnak elhelyezni 1-2-3 ágyas, fürdőszobás, korszerűen felszerelt szobákban. Emellett az itt működő Szent Márton Zarándokiroda segítséget is tud adni a szakrális, kulturális programok megszervezésében. A Gércei Plébániához tartozó Sitkén a Saly László Közösségi Ház várja a zarándokokat. Az istállóból átalakított, tetőteres kialakítású házban egyszerre több mint 50 embert tudnak elhelyezni. Celldömölkön a Nagyboldogasszony-templom mellett van lehetőség megpihenni.

Az egyházmegye bővelkedik hitvallókban is. A szombathelyi születésű Brenner János 1957. december 15-én halt vértanúhalált a ma Szentgotthárdhoz tartozó Zsidán. Emlékkiállítása az Egyházmegyei Múzeumban látható. Halála helyszínének közelében kápolnát emeltek a tiszteletére. A 20. századi magyar egyház egyik legnagyobb alakja Mindszenty József. Az esztergomi bíboros, prímás a vas megyei Csehimindszenten látta meg a napvilágot. Szülői háza ma emlékmúzeum. A plébánia területén lévő zarándokház várja a Mindszenty tisztelő zarándokokat. A Szegények Orvosának nevezték gróf Boldog Battyhány-Strattmann Lászlót, aki a Vas megyei Körmenden is élt és dolgozott.