Szávai Tamás: Tours-i Szent Márton Magyarország (társ)védőszentje

szent-marton-puspok2017. június 9-én, a Szombathelyen megrendezett Quirinus és Márton konferencián dr. Szávai Tamás Tours-i Szent Márton Magyarország (társ)védőszentje címmel tartott előadást. Az anyag letölthető és elolvasható itt. 

Szent Márton élete a Székesegyház bronzkapuján

img-2165

A jubileumi Szent Márton-évre megújult a a szombathelyi székesegyház főbejárata. Az új kaput Veres András megyéspüspök áldotta meg december 13-án, az irgalmasság szentéve egyházmegyei megnyitása során. A bronzkapu egyben az irgalmasság kapuja is lesz az egyházmegyében a szentév folyamán. Az eseményről a Magyar Kurír közölt beszámolót. Az Irgalmasság Évének logójáról a Magyar Kurír közölt írást. Ugyancsak itt olvasható Vértesaljai László SJ jegyzete az irgalmasság szentéve kezdetén a kapuról mint szimbólumról. A bronzkapun Szent Márton életének eseményei láthatók, amelyeket Veres Gábor készített. Ha tovább olvassák a cikket láthatják az alkotásokat és a jelenetekhez fűzött elmélkedéseket is.  

Lépjünk Szent Márton nyomába! Az égre tekintő Márton - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról


Szent Mártona remeteSzent Márton jubileumi évében sokan sokféle módon beszélnek szent Mártonról. Olyan programok címéül választják a nevét, amihez neki semmi kapcsolata nincs. A Szombathely „Szent Márton városának” nevezi magát. Jogosan, jogtalanul, nem tudom. Minden esetre a város címere kiegészül a Szent Mártonhoz fűződő leghíresebb jelenettel, amikor Márton a katona, megosztja köpenyét a koldussal. Ez mind szép és jó, de ha Szent Márton lelke, lelkülete nem él a város lakóinak a szívében és az életében, az egész nem lesz több, „mint pengő érc és zengő cimbalom”. Kérdés, hogy vannak-e ma Szent Márton városának jó érzésű, Márton lelkületét megismerni és követni akaró polgárai, akik társai szeretnének lenni Marmoutiers-i közösségében?

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: „Az Isten utáni vágy az ember szívébe van írva.”- Márton küzdelmei az álvallásokkal


Szent Márton mindig Istenre tekintettTovább folytatódik sorozatunk, amelyben Szent Márton életével, lelkiségével szeretnénk olvasóinkat jobban megismertetni. Horváth József pápai prelátus ezúttal a vallási tévhitekkel küzdő Mártonnak az alakjára irányítja rá figyelmet.

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: A megvalósult gyermekkori álom


szent-marton-setautPárizs után a leglátogatottabb turista célpont Franciaországban a Loire menti kastélyok. Pompásabbnál pompásabb kastélyt építettek itt a francia királyok és főurak a 14. századtól. A királyok völgyének is nevezik, amely ma már a világörökség része. Turisták látogatják a kastélyokat és parkokat, ahol idegenvezetők mesélnek néha hátborzongató történeteket.

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: A hiedelmek bennünk élnek. Márton Istenben hitt, nem a babonákban.


Márton Istenben hitt! Albengai miséje. Részlet a szombathelyi Székesegyház jubileumi bronzkapujárólFolytatódik sorozatunk, amelyben Szent Márton alakját igyekszünk megismertetni olvasóinkkal. Horváth József pápai prelátus mai cikkében Márton példája nyomán arra int bennünk: csak Istenben bízzunk!

 

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: Isten eszköze a halottakat feltámasztó Márton


szent márton halottat támaszt felFolytatódik sorozatunk, amelyben Horváth József atya Szent Márton életének, lelkiségének vonásait mutatja be számunkra. Írásában arra mutat rá: mindannyian Isten erejének közvetítői vagyunk. 

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”, avagy kell-e nekünk Szent Márton?


saintmartinSzükségünk van nekünk Szent Mártonra? Kérdezte tőlem valaki minap. Miért, talán úgy gondolja, hogy nincs? Kérdeztem vissza. Meglepett a válasza. Szerinte Szent Márton jól jön a városnak, mert sikerül városrészeket ezen a címen felújítani. Jól jön az idegenforgalomnak, mert a hívó szóra, gyere Szent Márton szülővárosába, tódulnak a zarándokok. Árulják Szent Márton borát, meg mindenfélét, ami pénzt hoz. Üzlet lett Szent Mártonból, nem gondolja uram? Rám nézett, és választ sem várva folytatta.

 

Lépjünk Szent Márton nyomába! Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: Nem énekeljük hamisan Szent Márton dalát?


sztm400012A minap egy Szent Márton rendezvényen fogalmazódott meg bennem ez a kérdés. A Szent Márton dalán magát a mártoni életművet értem. Azt az életművet, amelyben egy szent élte az életét egyszerűségben, tisztaságban, böjtben, szeretetben és imádságban. Csakhogy ezekkel a fogalmakkal mi, mai emberek, nem igen tudunk mit kezdeni.

 

Lépjünk Szent Márton nyomába! Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: A szellemileg és lelkileg igényes Márton


szent-marton-a-katekumenEzen a héten, január 13-án emlékezett meg a katolikus egyház Szent Márton szellemi és lelki mesteréről, Szent Hiláriuszról, Pictavium (Poitiers) püspökéről. Sulpicius Severus a Márton élete című művében meglepő részletességgel leírta, hogy mennyire fontos volt Márton számára Szent Hiláriusz, akiben kora egyházának leghitelesebb képviselőjét látta. Őt kereste fel először, amikor megvált a katonaságtól (871 km). Az ő beleegyezésével indult (1750 km) el Pannóniába, szülei megtérítésre, miközben sok kéréssel és könnyel kérve kérte, hogy térjen vissza”.

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: „Elhagyni korunk terhét”


20151105-szttemplome-018Hogyan ünnepelhette Márton Jézus Krisztus születését? Mi a különbség a mai kor karácsonya és Márton által megélt karácsony között? Erről szól Horváth József atya írása.

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: Sulpicius Severus, a kortárs, aki megírta Márton püspök történetét 2.rész


20151126-szt12martonfu-001Tovább folytatódik sorozatunk amelyben Horváth József pápai prelátus osztja meg gondolatait Szent Mártonról, az ő lelkiségéről. A mostani írásban tanítványa és életrajzírója Sulpicius Severus szemszögéből vizsgálja mit is jelent az alázat.

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: Sulpicius Severus, a kortárs, aki megírta Márton püspök történetét 1.


Sulpicius Severus-középkori ábrázolásSzombathelyen eddig is, de most, hogy Dr. Veres András ünnepélyesen meghirdette a Szent Márton Jubileumi Évet, az érdeklődők és nyitott szívűek, még többet fognak róla írni, hallani, és még több vele kapcsolatos eseményen lehet majd részt venni. És talán, hovatovább ez lenne a legfontosabb, nem kevesen lesznek, akik Szent Márton nyomába lépnek, életüket a szent püspök tanításaihoz igazítják. Most, Sulpicius Severust szeretném bemutatni, akiknek köszönhetjük, hogy a 4. században élt Szent Mártonról aránylag sokat tudunk.

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: A sziklakemény jellem


Szent Márton Maximus császár lakomáján-Lévay Tamara grafikája„Hogy hazámat ne szeressem, a bitorlót meg ne vessem: Hatalom nem teheti!” Írta Czuczor Gergely, a 19. században élt bencés szerzetes, költő és nyelvtudós. Márton püspök vonatkozásában csupán egyetlen szót kellene cserélni, a hazám helyett egyházamat kell olvasni, valahogy így „hogy egyházamat ne szeressem, a bitorlót meg ne vessem: Hatalom nem teheti.” Az Isten, az egyház s ez által az ember ügye nála mindig elsőbbséget élvezett. Erről tesznek tanúságot Maximus császár lakomáján történtek is.

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: Püspökként is alázatos Márton


szent-marton„Nincs más fegyver a világgal szemben, csak az alázat; nem a hajbókoló és mellverdeső alázat, hanem a másik, mely nyugodtan és mozdulat nélkül néz farkasszemet a világgal.” írta Márai Sándor. Ez a fajta alázat jellemezhette Szent Mártont is. Alázatos volt gondolkodásmódjában, viselkedésében és ruházatában is. Az sem kábította el, hogy a püspöki méltóság viselője lett.

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: Hiláriusz, aki Mártonnak volt a tanító mestere


szent-hilariusz-megkereszteli-szent-martont-mester-es-tanitvanyaMárton olyan korban élt, amikor hatalmas politikai és társadalmi zűrzavar kezdett elhatalmasodni a római birodalomban. A 3. századig Európa vezető és megingathatatlan katonai hatalma, a keletről érkező germán áradatnak hosszú távon már nem volt képes ellenállni. A 4. század népvándorlás hullámát a hunok indították el.

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: Szent Márton és az ördög II. rész


kep-a-fo-cikkhez-szent-marton-talalkozasa-az-ordoggel-szent-marton-oltar-cserenybolFolytatódik sorozatunk amelyben Szent Márton életét, lelkiségét szeretnénk jobban megismertetni olvasóinkkal. Horváth József atya Szent Mártonnak az ördöggel való küzdelméről írt sorozatának második részét közöljük.

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: Szent Márton és az ördög I. rész


Szent Márton találkozása az ördöggelSulpicius Severus Márton élete című művében hat történetet írt le, amelyben a Márton személyesen találkozott az ördöggel. A 7. Márton – Sátán „találkozót”, amely halálakor történt, a 3. Bassulához írt levél őrizte meg az utókor számára. A mai felvilágosult olvasó talán arra gondol, hogy mese az egész. Ördöggel a krampuszok, a karikatúrák láttán találkozik, amit éppen „eljátszik” valaki. Ettől kezdve léte mesefigura és nem félelmetes valóság.

 

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Dr. Szávai Tamás: Szent Márton és a Magyar Királyság


Szent Márton A nyolcszázas évek végén Árpád vezetésével a Kárpát-medencébe települő magyarság keresztény hitű népeket talált. A kereszténység a betelepülő magyarság számára nem volt új felfedezés, mert a hosszas vándorlás során már találkozott ezzel a vallással. A feljegyzésekből tudjuk, hogy a vezető réteg egyes tagjai Bizáncban (pl.: Géza felesége Sarolt), mások Nyugat-Európában keresztelkedtek meg. Géza nagyfejedelem tudatosan készült nyugati típusú keresztény királyság alapítására, ezért fiát, Vajkot az első vértanú emlékére, István névre kereszteltette, és olyan oktatókat rendelt mellé, akik felkészítették erre a feladatra. Ezért nem meglepő számunkra István személyes vallomása, melyet a pannonhalmi alapító levél rögzített: hogy megörökítsem az utódok emlékezetében azt a különleges támogatást, amelyet Szent Márton érdemeiért gyermekkoromban megtapasztaltam.

Lépjünk Szent Márton nyomába! - Aigner Géza gondolatai Szent Mártonról: Márton az irgalmas szeretet példaképe


Márton megcsókolja a leprást„Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” - Olvassuk Máté evangéliumának 25 fejezetében Jézus szavait.