Nemeskolta


Nemeskolta-Szent Márton-templom


Nemeskolta - oltárképNemeskolta község első említése IV. László király 1288-ban keltezett oklevelében olvasható.  Szent Márton tiszteletére épült templomának tizedét Kálmán győri püspök 1342-ben a vasvári káptalan olvasókanonokjának adományozta. A templom a reformáció korában a protestánsoké lett. 1644-ben a faluban tartották az evangélikus egyház nagygyűlését. Ez idő alatt a katolikus hívek a zsennyei plébániához tartozó Szent Cecília templomba jártak misére. Tormásy Péter, vasvári prépost 1674-ben történt vizitációja során csak a templom falai álltak, hajóját pedig temetkezésre használták. 1697-ben azonban már fából épült tornya, kórusa és egy kisebb harangja is volt. A templom 1720-ban Vas vármegye döntése alapján került vissza a katolikusok tulajdonába. Az évek során romossá vált épületet a 19. század elején lebontották. A Vidos-család községben álló kastélyát és az új templomot az 1860-as években romantikus-klasszicista stílusban Ybl Miklós tervei szerint építették fel. A templom oltárképe a megdicsőült Szent Márton püspököt ábrázolja. A nemeskoltai kastély utolsó tulajdonosa Németh Mária, a két világháború közötti időszak ünnepelt operaénekesnője volt. A kiváló szoprán az 1935-ben részben itt forgatott "Halló Budapest" című játékfilmben is szerepelt.

https://www.youtube.com/embed/BO3eZ2iFnN0