Gyöngyösfalu


Gyöngyösfalu-Szent Márton-templom


Gyöngyösfalu-Szent Márton-templomGyöngyösfalu község a mai formájában négy, egykor az Esterházyak birtokához tartozó falu egyesítésével jött létre a 20. század során. Kis-, és Nagypösét 1928-ban Pöse; Ludad és Seregélyháza falvakat Gyöngyösludad néven 1934-ben egyesítették. Pöse és Gyöngyösludad Gyöngyösfalu néven történő összevonására 1950-ben került sor. A Szent Márton hitvalló tiszteletére emelt középkori templomot Kis-, és Nagypöse község a 14. században együttesen építette. Az erről tanúskodó, 1400-ban kelt oklevél szerint a templom szentélyének keleti ablaka pontosan a két község közötti határvonalat jelölte. A 20. század fordulóján a plébániatemplom rossz állapotba került, így Esterházy Miklós herceg 1905-ben lebontatta és átépíttette. Az akkori plébános, Wallner József leírása szerint a „zegzugos épület” alapjaitól történő újjáépítésének terveit Ludwig Schone bécsi építész, a kőszegi Jézus Szíve templomhoz hasonlóan, neogótikus stílusban készítette. Az építési munkálatokhoz a plébániához tartozó községek hívei jelentős adományokkal járultak hozzá. Az új templom Szent Mártont ábrázoló ólömüveg ablakai Verbói Szluha Dénes adományából készültek el. A templomhajó festményét, amely az amiens-i köpenymegosztó jelenetet ábrázolja 1882-ben készítette Josef Veiter, osztrák festő. A Nagypösei plébánia 1834-ben készült pecsétjén is a köpenymegosztás jelenete látható: a lovon ülő Márton fél köpenyét nyújtja a földön ülő koldusnak.


 
Gyöngyösfalu-Szent Márton-templom


https://www.youtube.com/embed/5lx0JW1DqBE