Söpte


Söpte-Szent Márton-templom


Söpte - oltárképAz írásos emlékek szerint 1460-ban már állt a Szent Márton tiszteletére épült temploma, önálló plébániájáról is számolnak be korabeli feljegyzések. A török háborúk pusztítása után azonban az épület a protestánsok kezébe került. Az 1697-es egyházlátogatási feljegyzések szerint ez idő tájt a szentélye boltozatos volt, a hajójában kőből készült szószék állt. A 18. század elejére az épület romossá vált. A jelenlegi templom 1723-ban épült fel egy kőfallal körülvett telekre.és az 1830-ban végzett átalakítást követően nyerte el  a mai, dongaboltozatos alakját. A bejárati oldalon boltozott orgonakarzat található. Mellékoltárai és keresztelőkútja a „vidéki barokk” stílust reprezentálják. Főoltárképe egy ikonográfiai különlegesség.  A Szentháromságot imádó glóriás Márton püspök Krisztus keresztje előtt térdepelve imádkozik. Az ég felhőiből az angyalok között feltűnő, tiarát viselő Atya és a Szentlélek tekint le rá. A festmény előterében a liba és a háttérben látható, az amienes-i köpenymegosztást  ábrázoló jelenet  egyértelműen Szent Mártonra utal. A templomot 1954-ben felújították. Ekkor készült mennyezeti freskóján az édesanyját megkeresztelő Mártont láthatjuk.

https://www.youtube.com/embed/Y7q_rPp-zfM