Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: „Az Isten utáni vágy az ember szívébe van írva.”- Márton küzdelmei az álvallásokkal


Szent Márton mindig Istenre tekintettTovább folytatódik sorozatunk, amelyben Szent Márton életével, lelkiségével szeretnénk olvasóinkat jobban megismertetni. Horváth József pápai prelátus ezúttal a vallási tévhitekkel küzdő Mártonnak az alakjára irányítja rá figyelmet.


 


Márton minden lehetséges természetes és természetfölötti eszközzel irtotta kora gall emberének az agyából a vallási tévhiteket. Kevesen gondolják, hogy mennyire éles párhuzam van a 4. század és a 21. század emberének a semmibe kapaszkodó felfogása között.

 

Ma már szinte elképzelhetetlen dolgokat cselekedett Márton. Egy alkalommal pl. az egyik faluban egy igen ősi és híres szentélyt felgyújtatott. Ám amikor a szél a tüzet a szomszéd házra is átvitte „felmászott a ház tetejére és szembeállt a terjedő tűzzel. Ekkor pedig csodás módon azt lehetett látni, hogy a szél erejével szembefordul a tűz, mintha egymással harcoló elemek küzdelme lett volna. Így a tűz csak arra terjedhetett, amerre Márton csodatevő ereje akarta.”

 

Lefordítva: szembe szállt korának vallási téveszméivel, amelyek futótűzként terjedtek.

 

Más alkalommal ugyancsak „le akart rombolni egy templomot, amelyet gazdagon elhalmozott a babonás hit. A pogányok sokasága ellenállt, sőt erőszakosan elűzték.” Ez esetben az eszköze az imádság volt. „Egy közeli helyre húzódott vissza. Ott három napon át vezeklőruhát hordott, hamut szórt magára, és állandóan böjtölt és imádkozott az Úrhoz, hogy isteni erővel rombolja le azt a templomot, amelyet emberi kéz nem pusztíthatott el”.

 

Álvallások, vallási téveszmék ma is léteznek, csak másképpen nevezik őket. Ezek vallási köntösbe öltözve afféle isten-pótlékként elégítik ki a 21. század emberének ősi Isten - vágyát. Ide tartozik az a jelenség is, amelyet összefoglaló néven, New Agenak, új korszaknak neveznek. Ez egy fajta „láthatatlan vallás” aminek nincs sem személyes istene, sem intézménye. Nem a „könyv vallása”, mint a zsidó, a keresztény és a mohamedán. A zavaros, főleg Távol-Keletről ide áramlott vallási eszmék és az asztrológia (csillagjóslás) sajátos keveréke jellemzi. Egy új világ, egy új kor kezdetének hirdeti magát, amikor a föld a halak korszakából (a hal a kereszténység ősi szimbóluma), a vízöntő korszakába lépett.

 

Kínálatában ott vannak napjainknak olyan jelenségei, mint a reiki, (univerzális életenergia begyűjtése és átadása) a transzcendentális meditáció, a reinkarnáció (a lélekvándorlás), és az ezoterika (titkos tanok) stb. Ebben a gondolkodásban a gonosz, a bűn nem létezik, isteni törvények nem léteznek, személyes Isten nincs. Mivel nem szervezett közösségről van szó, nincsen sem tisztázott tagsága, sem behatárolható lelkisége.

Az ember különböző technikákkal jut el egy sajátos, tökéletesebbnek mondott lelki állapotra, amelyben jól érzi magát. Afféle önmegváltásként kínálja magát. Megvásárolható, sehova nem vezető, vallási köntösbe öltöztetett áruk, amelyeket jó pénzért értékesítenek a hiszékeny embernek.

 

Ha Márton ma élne, avagy, ha Márton agyával gondolkodna a mai ember, hozzá hasonló módon felvenné a harcot ezzel a jelenséggel. Talán nem olyan drasztikus eszközökkel, mint Márton tette a maga korában, hanem, használva a maga józan paraszti eszét, különbséget tenne az értékes és az értéktelen, a hamis és az igaz, a tudományosan igazolható tények és a hiedelmeken alapuló, és a pénzért kínált vallás pótlékok között.

 

Szent Márton életéről, kultuszáról, a Szent Márton Jubileumi Év aktuális eseményeiről bővebben olvashatnak weboldalunkon: www.szentmarton.martinus.hu.