Lépjünk Szent Márton nyomába! - Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: Szent Márton és az ördög I. rész


Szent Márton találkozása az ördöggelSulpicius Severus Márton élete című művében hat történetet írt le, amelyben a Márton személyesen találkozott az ördöggel. A 7. Márton – Sátán „találkozót”, amely halálakor történt, a 3. Bassulához írt levél őrizte meg az utókor számára. A mai felvilágosult olvasó talán arra gondol, hogy mese az egész. Ördöggel a krampuszok, a karikatúrák láttán találkozik, amit éppen „eljátszik” valaki. Ettől kezdve léte mesefigura és nem félelmetes valóság.

  

Pedig a sátán félelmetes, Isten ügyének kibontakozását minden áron megakadályozni akaró személyes erő. Léte nem tapasztalati, hanem kinyilatkoztatott igazság. Módszere a hazugság, a becsapás, a gyenge ember „rászedése” valami rosszra. Jézus a „hazugság atyjának” nevezi. Ő maga is megvívta a harcát vele, sőt az általa tanított imádságba is belevette „ne vígy minket a kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól”.

 

Dr. Kneffel Pál már a 80-as években is dialógust ápoló evangélikus hívő, aki az akkori ANTSZ, a KÖJÁL (Közegészség- és Járványügyi Állomás) vezető főorvosa volt. Ez idő tájt bontakozott ki a szombathelyi Kálvária templomban az ifjúsági munka, amelyen 100-150 fiatal szokott részt venni a különböző, akkor ugyan már nem tiltott, de megtűrt ifjúsági programokon. Egyszer meghívtam Dr. Kneffel Pált egy beszélgetésre a fiatalokkal. Mielőtt megkezdődött volna a beszélgetés, ezt a kérdést tette fel: „érzékeled-e, hogy közöttetek is mesterkedik a sátán? Mert, ha igen, akkor valamit nagyon jól csinálsz. A sátán ui. azonnal akcióba kezd, ahol az Isten ügye kezd kibontakozni”.

 

Ismerős talán Vikidál Gyula „Eladó az egész világ” c. dala. Ebben énekli „Eladó az erény, a bűn, mert a pénz nem ismer Istent.” A végén pedig ez hangzik el:

 

„Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül,
Járja koldus és király, a sátán örül.
Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül, a pénz körül.
Járja koldus és király, a sátán, a sátán örül
.”

 

Márton esetében nem örülhetett a sátán, mert egyrészt Márton nem volt megvásárolható, másrészt kettejük párharcából mindig Márton került ki győztesen. Éppen ezért Márton esetében Isten ügye hatékonyan bontakozott ki, ezért a sátán ellentámadásba lendült, nem is akárhogyan, de szerencsére eredménytelenül. Erről bővebben a következő írásomban olvashatnak.