Lépjünk Szent Márton nyomába! - Aigner Géza gondolatai Szent Mártonról: Márton az irgalmas szeretet példaképe


Márton megcsókolja a leprást„Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” - Olvassuk Máté evangéliumának 25 fejezetében Jézus szavait.A ma Szlovénia területén lévő Mártonhelyen a templomban Aquila Jánosnak a négy Szent Márton-ábrázolása között egy érdekes kép található. Márton megitatja a koldust. Talán ezzel azt akarta kifejezni a neves festő, hogy Márton tetteiben az evangélium szavai valósulnak meg. Nem csupán jótékonyság és humanizmus jelenik meg, hanem a jézusi útra, az irgalmasság testi cselekedeteire ismerünk rá. Ugyancsak Szlovéniában található Hajdina, ahol a templom üvegablakán az irgalmasság testi cselekedetei vannak ábrázolva. Annak a mondatnak a megjelenítésénél, hogy ruhátlan voltam és felruháztatok, Márton köpenyébe burkolózik a koldus. Ezek a képek egyúttal magyarázatot és biztatást adnak ahhoz is, hogy miért tegyünk jót. Mert, Krisztus szeretete sürget minket. Ő jelölte ki ezt a magatartást, mert tulajdonképpen az ő szeretetére válaszolunk. Valamint nagyon konkrét eligazítást kapunk, hogy mely alkalmakkor: ha bárkinek is teszünk valamit.

Márton életében püspökként is megjelenik, hogy odaadja ruháját a nincstelennek. (Ezért ábrázolják püspöksüveggel a ferences templomnál lévő oszlopon.) Ebből az újabb felebaráti tettből kiolvashatjuk, hogy ez Mártonnak jellemzője volt, nem egyedi eset csupán.

A szent püspök életéből ismerjük azt a jelenetet is, hogy Párizs kapujában megcsókolja és megáldja a leprást, aki aztán meggyógyul. Nagyon szép üzenet, nemcsak a betegekkel, hanem a kitaszítottakkal kapcsolatos magatartásra.

Ugyancsak életrajzából ismerjük, hogy Márton Trierben közbenjár a császárnál a foglyokért, az elítélt priszcillánus eretnekekért. Börtönben voltam, és meglátogattatok...

A felebaráti szeretet legkisebb tetteinek összekapcsolása az irgalmasság testi cselekedetei evangéliumi elbeszélésével, egyúttal biztatást is ad, hiszen, amit eggyel teszünk a legkisebbek közül is, azt Krisztusnak tesszük, és így végtelen értékű. Ugyanakkor nagyon fontos üzenet, hogy Krisztus szolidaritást, közösséget vállal a bajban lévővel, és oly gyakran a szenvedőkben találkozunk vele.

Arra a kérdésre, hogy Márton személye miért lett olyan népszerű, azt is szokták mondani, ha a másik ember anyanyelvét, ha a mély teológiai értekezéseket nem is értjük meg, de a szeretet tettei mindenki előtt beszédesek, sőt mindenki számára felemel