Acta Savariensia 4.


Acta Savariensia 4. Paulovics István: A szombathelyi Szent Márton-egyháznak savariai Szent Márton születéshelyének római kori eredete

Horváth Tibor Antal: Szent Márton születési helyének okleveles adatai

Acta Savariensia, Szombathely, 1944.

Angelico kifestőkönyvek: Szent Márton élete – kifestő


Stift Zoltán: Szent MártonAngelico kifestőkönyvek: Szent Márton élete – kifestő 

Bariska István: Steinamangertől a "kőszegi" Szent Mártonig. Adalékok Szombathely német nevéhez és Szent Márton szerepéhez Kőszeg 1532. évi ostromában


Bariska István: Steinamangertől a "kőszegi" Szent Mártonig. Adalékok Szombathely német nevéhez és Szent Márton szerepéhez Kőszeg 1532. évi ostromában – Elődadások Vas megye történetéről V. Szombathely, 2010. 323-331 p. 

Dobri Mária: Szent Márton-év a Szombathelyi Egyházmegyében


Dobri Mária: Szent Márton-év a Szombathelyi Egyházmegyében – Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1998/1. 5-9 p. 

Kóta Péter: Viták és megoldások a pösei Szent Márton-templom körül -Egy oklevél 500 éve


Kóta Péter: Viták és megoldások a pösei Szent Márton-templom körül -Egy oklevél 500 éve – Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1998/1. 9-15 p. 

Lakner Endre: Szent Márton toursi püspök valódi születéshelyének felderítése

Lakner Endre: Szent Márton toursi püspök valódi születéshelyének felderítéseLakner Endre: Szent Márton toursi püspök valódi születéshelyének felderítése, Szombathely, 1863.

Magyar Zoltán: Szent Márton Pannónia védőszentje


Magyar Zoltán: Szent Márton Pannónia védőszentjeMagyar Zoltán: Szent Márton Pannónia védőszentje

Regnier: Szent Márton élete


Regnier: Szent Márton életeRegnier A.: Szent Márton élete, Budapest

Sill Aba Ferenc: "Sabaria városából származott.."(Szent Márton szülőhelyének szombathelyi hagyománya)


Sill Aba Ferenc: „Sabaria városából származott.."(Szent Márton szülőhelyének szombathelyi hagyománya) – Vasi Szemle 1996/4. 571-578 p. 

Sulpicius Severus: Szent Márton életeSulpicius Severus: Szent Márton életeSulpicius Severus: Szent Márton élete – Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1996 

Székely László: Íme, a Te Anyád - két legenda


Székely László: Íme, a Te Anyád - Két legendaSzékely László: Íme, a Te Anyád - két legenda, Budapest

Szent Márton a néphagyományban

Szent Márton a néphagyománybanSzent Márton a néphagyományban, Somogyi Győző képsorozata

Szent Márton egyházmegyéje


Szent Márton egyházmegyéjeSzent Márton egyházmegyéje, Szombathely, 1991.

Szent Márton légy híveid oltalma!


Szent Márton légy híveid oltalma! Szent Márton légy híveid oltalma! 

Szent Márton magyar király legendája


Szent Márton magyar király legendájaKirály Ilona: Szent Márton magyar király legendája, Budapest, 1929.

Szent Márton püspök - Halálának 1600. évfordulójára


Szent Márton püspök - Halálának 1600. évfordulójáraSzent Márton püspök - Halálának 1600. évfordulójára, Szombathely, 1996.

Szentek Élete

Szentek ÉleteSzentek Élete

SZILÁRDFY ZOLTÁN - EGY EDDIG ISMERETLEN ÁBRÁZOLÁS SZENT MÁRTON IKONOGRÁFIÁJÁBAN

„Sulpicius Severus (†420) történetíró Márton tanítványa volt, aki megírta példaképének életét, halálát. Ez az irodalmi forrás 397 tavaszára készült el, magyar nyelven hozzáférhető teljes kritikai kiadását Vanyó László nemzetközi patrológus tudós, képzőművész munkásságának köszönhetjük.1 Ez a fordítás több értékes tanulmány között, a Szent Márton élete, és a Levelek Szent Márton utolsó éveiről és haláláról című fejezetben található. Itt a katona, a szerzetes, a csodatevő, a püspök eszményképét Márton alakjában foglalja össze a szerző. Hőse mégis mindvégig katona marad, Krisztus katonája, még a halálos ágyán is.

Tiszták, hősök, szentek 5. Tours-i Szent Márton


Tiszták, hősök, szentek 5. Szent MártonTiszták, hősök, szentek 5. Tours-i Szent Márton

TÓTH ENDRE - SZENT MÁRTON ÜNNEPLÉSÉRE - Vasi Szemle. 2014. 1. szám


Akik eljutnak Ravennába, bizonyára megnézik a három hajós San Apollinare Nuovo templomot1. Az apszis mozaikdísze ugyan elpusztult, de az oszlopsorok felett a főhajó mindkét falát mozaik fedi, amely teljes szépségében ránk maradt. Az északi oldalon Szűz Mária és a gyermek Jézus mellett vértanú nők, a délin Krisztus mellett vértanú férfiak sorakoznak. A szenteket névfelirat azonosítja. A keresztény egyház legkorábbi szentjei a vértanúk voltak, akik közbenjárását az apostolok után kéri a pap a misekánonban. Ám a Krisztus katonáit megillető fehér ruhában vonuló szenteket olyan férfi vezeti, aki nem volt vértanú, és egyedül őt ábrázolták bíborszínű palliumban: Szent Mártonról van szó, aki a vele egy évben, 397-ben meghalt Szent Ambrus milánói püspök mellett az egyház első, nem vértanú szentje volt. A templom mozaikképe jól mutatja, hogy Galliában – a mai Franciaországban – tevékenykedő, az aszkétikus szerzetesideált megtestesítő püspök híre korán eljutott a távoli, Adriai-tenger-parti Ravennába, ahol – amint azután sok helyen Európában – kiemelt tiszteletben részesült. Annak ismeretét azonban, hogy Szombathelynek, pontosabban a római Savariának mi köze van Szent Mártonhoz, mondhatni, egy véletlennek köszönhetjük. Életrajzát még életében megírta tanítványa, Sulpicius Severus. Ebben pedig megnevezte a szent születéshelyét, Sabariát, és a műve ránk is maradt.