Legenda Szent Mártonról - Krisztus sebei

 

Az ördögnek már régóta nem tetszett, hogy Szent Márton keresztsége után egyre buzgóbb lett Krisztus követésében, sőt másokat is megtérített és mindenfelé hirdette az evangéliumot. Elhatározta, hogy leállítja Márton buzgólkodását. Ezért aztán pompás királyi öltözékben megjelent neki és így szólt hozzá:

-Márton, szerétném megköszönni neked, hogy ilyen hűséges vagy. Rövidesen meg fogod tapasztalni, hogy én is hűséges vagyok irántad.
Meg fogod látni, milyen hálás tudok lenni. Csak maradj mindig
mellettem. Mindig számíthatsz rám, ha rám bízod magad.  

Márton meglepetten fordult a királyi pompában csillogó úr felé, mivel lelkében akaratlanul is kellemetlen érzések támadtak:

- De hát, uram, még azt sem tudom, kivel beszélek! Mondd meg, ki vagy te voltaképpen?

- Én vagyok az Úr Jézus Krisztus, akinek a nevére megkeresztelkedtél - felelte az ördög szemrebbenés nélkül.

- De ha te vagy Jézus Krisztus, hol vannak a te szent sebeid? - kérdezte Márton.

- Ne légy hitetlen Márton! - válaszolta az ördög. - Én a
mennyei dicsőségből jöttem hozzád, s jól tudod, hogy ott már
nincsenek sebek.

 - De uram, mutasd meg sebeidet, mint Tamás apostolnak is megmutattad. Nem tudok hinni benned, ha nem látom a sebek helyét. Nem tudok hinni olyan Krisztusban, akinek nincsenek sebei. S nem tudok bízni olyan Krisztusban, aki nem hordozta a keresztet - mondta Márton, miközben a kereszt jelét rajzolta a levegőbe...    .

Az ördög erre hirtelen elsápadt és eltűnt szeme elől.