A zarándok imája Szent Mártonhoz


A zarándok imája Szent MártonhozA zarándok imája Szent Mártonhoz


Szent Márton, mi jövünk Hozzád.

Isten szolgája, Krisztus apostola,

Az ő evangéliumának tanúja és templomának pásztora,

Imádkozunk Hozzád:

Te, aki megjelentél Isten színe előtt a magányos esték

Nagy csöndjében,

Add meg nekünk, hogy hozzá hű maradjunk

Hitben és imádságban.

Keresztény, aki odaadtad kabátod felét egy koldusnak,

Segíts nekünk megosztani testvéreinkkel!

Réteken és erdőkön keresztül, szembeszálltál

Az Ördöggel és eltiportad bálványait,

Őrködj felettünk és védj meg minket a bajtól.

Életed végéig nem utasítottad vissza a napok

És a munkák terhét,

Segíts nekünk követni az Atya akaratát!

A dicsőséges Mennyekben, Isten országában

Élvezed nyugalmad,

Ültesd szívünkbe a vágyat,

Hogy kövessünk Téged

És melletted megismerjük

Az Örökkévalóság boldogságát!