Adventi gyertyagyújtás Szent Márton Évében


Imádságokat ajánlunk figyelmükbe az adventi gyertyagyújtáshoz Szent Márton Évében.


ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A SZENT MÁRTON EMLÉKÉVBEN

 

Advent I. vasárnapja

1

 

Ének 1.

Ó jöjj,ó jöjj üdvözítő

beteljesűlt már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját
vár a világ sóvárgva rád.

 

Elmélkedés

         A Szent Márton évében is megkezdjük adventi készületünket. A Szent Márton fiatalkorában kapta meg Istentől a hit ajándékát, s ezt különleges módon képviselte, mikor édesanyját megkeresztelte. Számunkra nagy öröm, hogy Isten mindannyiunkat meghívott arra, hogy hívő emberek legyünk. Az Egyház arra kéri ma minden tagját, hogy a hit szépségét és örömét minden hívőnek meg tudjuk mutatni.

 

Ima

         Urunk Jézus segíts minket, hogy Szent Márton közbenjárására örömmel fogadjuk a hit ajándékát! Tudjuk, hogy a hit útján egyre erősebbé kell válnunk, egyre jobban meg kell ismernünk téged. A hit lassan erősödik bennünk, de ha figyelünk rád a szentmisében, a hittanórán, családunkban és az iskolába, akkor egyre jobban tudunk szeretni téged. Adj nekünk ádventben is élő, mélyülő és növekvő hitet!

 

Ének 2.

Megnyílt az ég harmatozva
megváltónkat hogy lehozza.
Ég felhői nyíljatok szét
hozva Jákob fejedelmét.

 


Advent II. vasárnapja

2

Ének 1.

Ó jöjj,ó jöjj üdvözítő

beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját
vár a világ sóvárgva rád.

 

 

Elmélkedés 

         A Szent Márton évben ma megköszönjük Istennek, hogy az adventi koszorú második fellobbanó gyertyalángjánál, hogy az Egyház közösségében reménykedve vallhatjuk meg hitünket. A remény isteni erénye elsősorban az Istenhez kapcsol minket, de mindazon dolgok által is növekszik bennünk a remény, amelyek Isten felé vezetnek minket. Szükséges, hogy a remény élő lelkületéért is rendszeresen imádkozzunk!

 

 

Ima

         Urunk Jézus számodra az volt a legfontosabb, hogy a mennyei Atya akaratát teljesítsed. Mennybemeneteled előtt megbíztad tanítványaidat, hogy küldetésed útján reménykedve járjanak, és megígérted nekünk azt is – ebben is remélünk – hogy velünk maradsz a világ végéig. Áldd meg Egyházunkat, benne a mi plébániánkat, hogy közösségünk tagjai és köztük én is az általad ajándékozott remény megajándékozottjai lehessünk!

 

Ének2.

Megnyílt az ég harmatozva
megváltónkat hogy lehozza.
Ég felhői nyíljatok szét
hozva Jákob fejedelmét.

 

 

Advent III. vasárnapja

3

Ének1.

Ó jöjj,ó jöjj üdvözítő

beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját
vár a világ sóvárgva rád.

 

Elmélkedés

         Az adventi koszorú piros gyertyája mellett Brenner János vértanúságának üzenete is megszólít minket, de ugyakkor az Isten ügyéért vállalt áldozat örömére is rámutat. Imádkozunk most azokért is, akik megtanítanak minket a szeretetben megélt mindannapi áldozathozatal az öröm forrása legyen. Szent Márton püspök, imádkozz az Úrhoz értünk, hogy mindannyian a hősiesen megvallott, örömteli módon képviselt hit megajándékozottjai lehessünk!

 

 

Ima

         Urunk! Vezess minket Szent Márton példája nyomán az Istennel való örömteli találkozásra, amely felébreszti bennünk a hősiességet és megnyitja szívünket embertársaink számára. Szent Márton mindennapi tanúságtételével, azaz fehér vértanúságával, Brenner János atya pedig kiontott vérével mutatta meg ragaszkodását hozzád. Segíts minket, hogy a hősiesség örömteli gyakorlása tegye hitelessé hitvallásunkat!            

        

 

Ének2.

Föld virulj ki völgyön halmon
viruló zöld had fakadjon
Nyílj ki földnek szép virága
Dávid házának nagy királya.


Advent IV. vasárnapja


4 

Ének1.

Ó jöjj,ó jöjj üdvözítő

beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját
vár a világ sóvárgva rád.

 

Elmélkedés

         A mai vasárnap már a koszorú negyedik gyertyája is hirdeti lobogó fényével, hogy közel az Úr. Néhány nap, és nemcsak a jászolban látható a kis Jézus, hanem a szívembe is beköltözik. Mennyei Édesanyánk, Szűz Mária példája áll előttünk, aki szerette az Istent. Ő kísér minket Jézus jászolához. Ő mutat példát Isten irányába megélt szeretetre is.

 

Ima

         Uram, az adventi koszorú negyedik gyertyájánál most a szeretet növekedéséért, igazi megtapasztalásáért könyörgünk hozzád. Szent Mártont is ez tette ismertté a világ előtt. Idén, születésének 1700. évfordulóján a felemelő szeretet megélésére hív ő mindannyiunkat. Tudom, hogy a szeretet elsősorban az Isten. Mindaz, aki szeret, az az Istenhez tartozik, belőle él. Az Istent önmagáért szeretem, embertársamat pedig Isten kedvéért. Istent akarom képviselni a családi és baráti kapcsolataimban is. S engedd, hogy a helyes önszeretet, azaz a képességeim szerinti élet, és szívbeli értékeim másoknak való ajándékozása is dicsőítsen téged, a szeretet Istenét.      

 

Ének2.

Ó fényes nap, ó szép csillag
téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel napunk fényességed
űzze el a sötétséget.