Az Isten csendjéből jött ember - Püspöki szentmise Szent Márton püspök ünnepén

Szent Márton ünnepe 20202020. november 14-én szombaton püspöki szentmisével ünnepelte egyházmegyénk védőszentjét Szent Mártont.

Szent Márton ünnepe 2020Ki nekünk Szent Márton? - tette fel a kérdést szentbeszédében Horváth József pápai prelátus. Ki akar úgy imádkozni mint Márton: órákon át, belesüppedve az örökkévalóságba, akinek megszűnik a tér és idő világa? 

Márton személyében az emberek Krisztusra találtak rá. A 4. század kereszténységének új eszménykép kellett. A vértanúk kora lejárt, és Mártonban vélték látni az új keresztény eszményt, a szent eszményét. A csend embere volt, aki püspökké választása után is az maradt aki volt: szívében alázatos, ruhájában szegényes. Nem adta fel a szerzetesi életeszményt és erényeket. A nyüzsgés nem az Ő világa volt. Egy ember akinek otthona a csend, az Isten csendje. Márton tudta, hogy Isten a csendben és nem a zűrzavarban lép be életünk legmélyebb mélységeibe. 

Szent Márton ünnepe 2020Márton a csendből jött ember. De nem a magány, a földi zaj elhallgattatott csendje, hanem az Isten csendje. Innen hozta a gyógyítóerőt; a halottat feltámasztó erőt; a tisztánlátást kora zűrzavarában; a bátorságot és kiállást Isten dolgaiban; a lelki erőt, hogy minden fórumon hitelesen képviselje Isten ügyét a világban, mondta Horváth József. 

Az Isten csendjében élő ember előtt bontakozik ki igazán az Isten terve: megtalálja a választ arra, hogy mit akar Isten itt és most; merre vezet az útja a tér és idő földi világából a tér és idő nélküli országba elvezet.  

Horváth József szentbeszéde visszanézhető itt. 

A szentmise végén Székely János megyéspüspök imádkozott Szent Márton oltáránál egyházmegyénkért, papjainkért és a hívekért. 

A szentmise visszanézhető itt.