Megáldották a nemrég fellelt Szent Márton-ereklyének készített tartót Celldömölkön

dsc03117November 13-án az esti szentmise keretében áldották meg a nemrég megtalált celldömölki Szent Márton ereklye új tartóját a kegytemplomban. 

dsc03126Egyházmegyénk védőszentje tours-i Szent Márton. Nekünk és még sok más embernek is elsősorban „köpeny megosztóként” ismert. Amikor Márton még római katonatiszt volt, − beszéli el legendája a sokszor ábrázolt jelenetet, − köpenyét lekanyarította a válláról, majd a kardjával széltében kettéhasította, és a felét odaadta a koldusnak. Ha vigaszt nyújtunk a szenvedőknek, képesek leszünk felépíteni egy jobb világot.

A későbbi évekből elbeszélnek egy hasonló esetet, erről a történetről már sokkal kevesebben halottak. Márton levetette saját meleg ruháit, és felöltöztetett egy koldust úgy, hogy magára öltötte a koldusnak szánt ruhát, ami egy zsákszövetből készült gyatra zubbony volt, és így vonult be megrökönyödött papsága szeme láttára a templomba. Isten szívünket megváltoztatva változtatja meg a világot. Ahol nyitott és bizalomteljes szívet talál, ott képes csodákat tenni.

Amikor nyáron rátaláltunk erre az ereklyére, Noé története jutott eszembe, aki különbözött a többiektől, szerette Istent és meghallgatta, ha az Úr beszélt hozzá. Amikor 40 nap 40 éjszaka után elállt az eső a nap pedig felszárította a földet, az eléje táruló világ üde és új volt, lehetőséget adott az újrakezdésre. Noé Isten parancsára kiszállt a bárkából, hálát adott, hogy megmentette őket az áradástól, Isten pedig csodaszép szivárványt rajzolt az égre. A szövetség: Soha többé nem fogom elárasztani özönvízzel a földet, ha megpillantasz egy szivárványt, mindig emlékezz erre az ígéretre. Igen, Szivárvánnyal pecsétel az Isten! Szent Márta emléknapján önkéntes kutatás során itt a kegytemplom tárházában Isten kegyelméből a kiscelli Szűzanya és Berecz Skolasztika közbenjárásával, sikerült megtalálni és tanúsítani egy, a pannonhalmi rendtörténetben eltűntnek nyilvánított Szent Kereszt ereklyét. Mellette, nagy meglepetésre Szent Márton ruhaereklyéje is előkerült a szekrényből. Szintén eltűntnek nyilvánították, és most megvan. Hitelességét is sikerült igazolni 1783-ból Velence vára melletti Szent Márton-templomból. Isten kegyelmének időzítése Szent Márton 1700. jubileumi évében, különösen nagy ajándék. Nagyon nagy az öröm. Utána mise, személyes, mély hálaadás, verőfényes napsütés volt. Kilépek a templomból, szakad az eső csak úgy dobol a háztetőkön, majd hirtelen eláll. Szivárvány! A szivárvány mögött égbemeredő templom, egyik fele sötét, a másik fele napfényben fürdik. A kettőt, a derűt és a borút összeköti két szép, éles kontúrral rajzolt színes fényhíd. Még soha nem láttam ilyet, dupla szivárvány! Álltam és néztem a Jelet. A szövetség. Ez az Isten mennyei pecsétje, elővette és most aláírja az új Szent ereklyéket. Két Szent ereklye, két szivárvány, dupla pecsét, mennyei kegyelem. Ránézek, kapaszkodok a jelbe, mint a gyermek, és persze, szivárványos a szemem is!

Isten ma is megajándékoz minket, kegyelme határtalan. Amikor majd ma, november 13-án, az ereklyetartó megáldásának napján a szentmiséről hazafele megyünk és feltekintünk az égre, óriás, fényes holdat látunk. Ekkorát és ilyen fényeset, csak 70 évvel ezelőtt láthattak, ahogy ezek az ereklyék is éppen ennyi ideje merültek feledésbe.

dsc03124A legtöbb örömöt Isten adta nekem, ha átadhatom ezt az örömöt, az tesz boldoggá. Az az öröm a konkrét jele annak, hogy valóban találkoztunk Jézussal, és ezt az örömöt igyekszünk is másoknak továbbadni.

Tisztelet a Szentnek és adomány a celldömölki híveknek egy új ereklyetartó. 
Amikor szimbólumot kerestem Szent Márton ruhaereklye új tartójához, azt maga az ereklye tartalma Márton ruhája inspirálta. Ezért is jutottam a köpenyhez, mint összekötő elemhez. Astrid Eichin, Lörrach-i művész, aki az alkotásaiban kabátokkal és kalapokkal foglalkozik megvalósította az európai Szent Márton út ötletét és egy olyan köpenyt alkotott, amely egyszerűségében is lenyűgöző. Ezt a köpenyt mintáztam meg nemes anyagokból kőbe szabva és hoztam össze a Szent Márton ruhaereklyével. A tartóban elhelyeztük az ereklye történetét és tanúsítványát is az utókornak. A köpeny egy egyszerű T- forma, amely a paraszti kultúra kézzel szőtt anyagaiból fejlődött, és ezzel a köpenymegosztó aszkéta életmódját ragadja meg. Esetünkben tardosi vörösmárvány, az édenkert drágaköve ónix és mészkő. Márton még katekumenként osztotta meg a köpenyét, olyan emberként, aki, bár még nem keresztelkedett meg, már Krisztusnál kereste az útját. Márton ezen oldala megmaradt egész aszkéta, imádságok és a csend által jellemzett életében és láthatóvá válik a köpeny egyik felében. Márton másik jellemző oldala a konzekvens cselekvés, a célra törő aktivitás, amit a szemlélődésben érzékelt, azt élte meg, ennek a jele a köpeny másik fele. A megosztás nemesíti a köpenyt! „Márton az aszkéta életével, a szükségben szenvedő szegényekről való gondoskodásával nyűgözte le a népet..., igazságos, gondoskodó püspökként szerették. Minden legenda Márton egyszerű életmódját és alázatos tartását hangsúlyozza: Maga pucolta a cipőit és nem a püspöki katedrán ült, hanem egy zsámolyon...” A szentek nem szuperhősök, nem születtek tökéletesnek. Amikor megismerték Isten szeretetét, teljes szívükkel követték Őt másokat szolgálva.

A köpeny különböző színű részei, Európa sokszínűsége általi egységét szimbolizálja. 
Az ellentétek összekapcsolása, ez a Krisztus általi egymásra utaltság a köpeny nem tökéletes megosztása által lesz látható, ugyanakkor a vágás, a megosztás mégis egyértelművé válik, mivel a köpeny két fele alul nyitott, de középen a szeretet szalagjával, Márton 11. hó 11. napjára, 11 öltéssel egy arany zsinórral van összevarrva. A vágásnál, különösen a megjavított vágásnál Krisztus válik láthatóvá. Az arany zsinór egyszerre jelképezi őt és a szeretetet. Az üresség, amelyet a nyitott köpenyrész mutat, Európa összes kibékíthetetlen ellentétét szimbolizálja, a realitást, amelyet minden nap meg kell élni, és, amelyet Krisztust követve végig kell szenvedni.


Ma is sok ember keres menedéket Európában. Ilyen menedéket nyújt egy köpeny. 
Az ereklye által, valamiképpen a Szent, fizikailag közelebb van hozzánk, itt van jelen. De nem a tárgy az érdekes, hanem azok a személyes kötődések, élmények, amelyeket az előhív. Márton jelen van az ereklyében, de jelen van az emlékező és itt találkozó közösségben is. A dömölki Szent Márton ereklye, Márton köpenyéből a tartó bal oldalán – a szív felőli oldalon dobog, körötte fény, az átvilágított ónix, a tartó az ereklyével együtt formálódó köpeny, s így válik egy egésszé. Így fogja a köpeny az újonnan talált ereklyével megmutatni és meghívni az embereket arra, hogy idejüket és figyelmüket megosszák velünk, s együtt közösségben éljük meg hitünket! Ma is vannak itt, olyan emberek, akikben újra megjelenik Szent Márton cselekedete; akik sokszor erőn felül segítenek, akik ma megosztják idejüket, erejüket, tudásukat, javaikat vagy akár egész életüket is másokkal... „Szeretni csak úgy lehet, ha önmagunkat adjuk a legszemélyesebben, ha tudjuk vállalni a szenvedést a családunkért, a közösségünkért, az egyházért.”

„Ha nem Szent Márton szemléletében éljük a jelent, nem lesz jövőnk” 
Az ereklyetartó talapzatának felirata emlékezteti a mindenkori közösséget Szent Márton szemléletére, mely üzenete minden korban örök érvényű. Krisztus szeretete sürget minket! Mondanivalóját, azzal a vággyal vigyük haza, hogy egyre többet megértsünk az életből. Vágyakozzunk arra, hogy előre haladjunk abban, amik vagyunk, ami alkot minket, az életünk története, a hagyományunk, a találkozásaink által. Mindannyian a magunk különbözőségében, arra törekszünk, hogy ez a tudatosság elmélyüljön és alkothasson valami jót másoknak, mindenkinek, akivel párbeszédben, barátságban együtt haladunk. A vatikáni Szent Péter Bazilika kivételével ma a világ összes templomában az irgalmasság szentkapuit bezárják, de a szívünk maradjon mindig nyitva.
Uram, segíts szélesre tárni a szívem ajtaját! Minél inkább engedjük, hogy elárasszon minket Isten szeretete, életünk annál inkább újjászületik. 

Szöveg és képek: Pipics Csaba